Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Att läsa en årsredovisning

Bostadsrättsföreningens årsredovisning är ett viktigt dokument. Utbildningen syftar till att du ska få en ökad kunskap och förståelse för en årsredovisning. Vi går igenom hur årsredovisningen är uppbyggd och ger även konkreta tips till dig som ska presentera ekonomin för medlemmarna på föreningsstämman.

HSB-kontoret i Linköping + Teams
6 mars 2024
17:30 - 19:30

Målgrupp:
Ledamöter och suppleanter i HSBs bostadsrättsföreningar samt ledamöter och suppleanter i bostadsrättsföreningar som har administrativ/ekonomiskt förvaltningsavtal med HSB Östergötland.

Målet:
Efter kursen har du övergripande kunskaper om vad en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, likvida medel och eget kapital samt skulder är.

Kursinnehåll:
Hur mår min bostadsrättsförening ekonomiskt? För att kunna svara på den frågan är det viktigt att man förstår årsredovisningen. Vi går igenom de olika orden som finns i årsredovisningen och vad de betyder. Vidare reder vi ut hur siffrorna hänger ihop och försöker sätta dem i ett perspektiv för att kunna analysera det ekonomiska läget i föreningen på ett lätt sätt.

Pris:
Kursavgiften ingår i medlemsavgiften för brf som är medlemmar i HSB Östergötland. Kursavgift för bostadsrättsföreningar som inte är medlemmar men med administrativ/ekonomiskt förvaltningsavtal med HSB Östergötland: 1 750 kronor/person.