Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Förvaltningsträff

Under förvaltningsträffen som kommer att genomföras via det digitala videoverktyget Teams. Får du som förtroendevald i HSBs bostadsrättsföreningar information kring aktuella förvaltningsfrågor såsom nya lagar, erbjudanden och tjänster. Vi diskuterar allt från tekniska till administrativa förvaltningsärenden. Tema presenteras i separat inbjudan inför träffen.

Digitalt via Teams
3 mars 2022
18:00 - 20:00

Målgrupp
Ledamöter och suppleanter i brf-styrelserna eller personer som brf utser.

Övrigt
Endast för HSBs bostadsrättsföreningar.

Pris
Kostnadsfritt.