Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Fråga Juristen

Ta chansen att ställa frågor till en av våra duktiga fastighetsjurister från HSB:s Riksförbund. Här diskuteras vanliga juridiska frågor för bostadsrättföreningar som till exempel medlemsprövning, andrahandsupplåtelser, underhållsansvar samt förverkandefrågor. Frågor besvaras och diskuteras löpande så ta gärna upp egna problemställningar eller skicka in frågor i förväg till Mats Johansson på mejl mats.johansson3@hsb.se

Digitalt via Teams
3 februari 2022
17:30 - 19:30

Målgrupp
Ledamöter och suppleanter i brf-styrelserna eller personer som brf utser.

Målet
Ge grundkunskaper om de vanligaste förekommande frågor som kan uppstå i styrelsearbetet.

Kursinnehåll
Kursinnehåll beror lite på frågor som vi får in men kan vara:
Överlåtelse och medlemsprövning
Andrahandsupplåtelser
Underhålls- och reparationsansvar
Förverkandefrågor

Pris
Kursavgiften ingår i medlemsavgiften för brf som är medlemmar i HSB Östergötland. Kursavgift för brf som inte är medlemmar i HSB Östergötland: 800 kronor/person.