Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Konflikthantering

I alla föreningsstyrelser uppstår det ibland konflikter. Stora som små. Det viktiga är att ni har verktyg för att förebygga och hantera konflikterna i tid, innan de blir för stora för att hantera.

Men kan alla parter verkligen vara nöjda efter en argumentation? Ja det är faktiskt möjligt, och det kommer bli er realitet! I den här utbildningen får du ta del av modeller och teorier kring konflikthantering.

Vi tar hjälp av en organisationspsykolog med mer än 15 års erfarenhet inom området
konflikthantering som också ger dig verktyg för att förebygga konflikter i styrelsearbetet.

Digitalt via Teams
27 april 2022
17:30 - 20:30

Målgrupp
Ledamöter och suppleanter i brf-styrelsen eller personer som brf utser.

Målet
Efter kursen har du fått ökad kunskap kring hur du hanterar och förebygger konflikter.

Kursinnehåll
Modeller och teorier om konflikthantering. Verktyg för att förebygga konflikter.

Pris
Kursavgift för brf som är medlem i HSB Östergötland: 800 kr/ person. Kursavgift för brf som inte är medlem i HSB Östergötland: 1 600 kr/ person.