Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Medlemsgruppens årsmöte 2022

Härmed inbjuds du som är medlem i HSB Östergötland, men INTE bor i en HSB bostadsrätt.

Mötet är kostnadsfritt och vi bjuder på enklare förtäring.

Vi önskar för vår planering att du meddelar din närvaro senast torsdag den 17 mars!

HSB-kontoret i Linköping
Stationsgatan 12
Linköping
22 mars 2022 18:00