Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Planera för en lyckad föreningsstämma

Vi vill ge er förutsättningar för att hålla en både trevlig och informativ föreningsstämma. Vi berättar hur ni i god tid kan planera för er föreningsstämma tillsammans med er valberedning, ekonom och stämmoordförande. Vilket regelverk gäller för att er föreningsstämma ska anses vara riktigt genomförd och inte kunna klandras. Vad kan hända under stämman som vi kan behöva beredskap för, och vad ska göras efter stämman?

Digitalt via Teams
17 januari 2022
17:30 - 19:00

Målgrupp
Kursen vänder sig till den eller de i styrelsen som kommer att ansvara för stämman samt till valberedare.

Målet
Efter den här kursen har du fått kunskap om hur en väl genomförd föreningsstämma hålls och vem som ansvarar för vad.

Kursinnehåll
Vilket regelverk gäller för en föreningsstämma? Vad ska göras? När ska det göras och av vem? Hur bör styrelsen och valberedningen samarbeta innan föreningsstämman?

Övrigt
Teams-länk skickas separat efter anmälan