Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Revisorutbildning

Utbildningen syftar till att ge dig trygghet och grundkunskap om vad det innebär att vara föreningsvald revisor i en bostadsrättsförening. Vi går igenom vad som ska granskas, hur det ska granskas och hur du kan strukturera ditt arbete.

HSB-kontoret eller via teams
Stationsgatan 12
Linköping
12 september 2022
17:30 - 20:30

Målgrupp: Kursen vänder sig i första hand till dig som är föreningsvald revisor/suppleant i en HSB bostadsrättsförening eller en bostadsrättsförening med administrativ/ekonomisk förvaltning från HSB Östergötland

Målet: Ge en grundläggande förståelse för hur revisionsarbetet skall utföras och vilka ansvarområden som rollen innebär.

Kursinnehåll: Under kursen går vi bland annat igenom:
- Bostadsrättsförening
- Revisionens syfte
- Intressenter
- Revisor
- Tystnadsplikt
- Lagar och regler
- Revision och granskning
- Arbetsfördelning
- Granskningsprogram
- Revisionsberättelse
- Ansvarsfrågor

Pris: Kursavgift för brf som är medlemmar i HSB Östergötland: 800 kronor/person.
Kursavgift för bostadsrättsföreningar som inte är medlemmar men med förvaltningsavtal med HSB Östergötland: 1 600 kronor/person.