Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Stämmoordförande

Utbildningen fokuserar på rollen som stämmoordförande och ger dig praktiska tips inför uppdraget. Vi går igenom förberedelser inför stämman samt hela dagordningen under
stämman utifrån HSBs normalstadgar 2011 version 5.

Digitalt via Teams
20 januari 2022
00:00 - 00:00

Målgrupp
För dig som kommer att sitta som stämmoordförande på föreningsstämmor.

Målet
Efter den här kursen ska du ha kunskaper och förståelse för hur du förbereder och genomför en föreningsstämma som stämmoordförande.

Kursinnehåll
Vad ska man tänka på innan, under och efter föreningsstämman när man sitter stämmoordförande? Vi ger praktiska tips på vad man ska förbereda innan stämman. Sedan går vi igenom de olika punkterna på föreningsstämmans dagordning och klargör vilka lagrum och vilka paragrafer i stadgarna som styr. Vi ger också en del handfasta råd för att stämman ska gå så smidigt som möjligt.

Pris
Kursavgift för brf som är medlem i HSB Östergötland: 800 kr/ person.

Övrigt
Endast för HSBs bostadsrättsföreningar.