Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Styrelsearbete

Utbildningen fokuserar på styrelsens arbete och de stadgar samt lagar som styr bostadsrättsföreningens verksamhet. Utbildningen innehåller exempel och du får även tillgång till mallar och material.

Linköping + Teams
1 juni 2022
17:30 - 20:30

Målgrupp
Nyvalda ledamöter och suppleanter i brf styrelser och för dig som suttit som ledamot några år och vill uppdatera dig.

Målet
Efter den här kursen vet du vad som förväntas av dig som styrelseledamot och har en grundläggande förståelse för styrelsens uppgifter och ansvar.

Kursinnehåll
Vad är en bostadsrättsförening
Föreningsstämman
Styrelsens roller
Styrelsens arbetsformer
Medlemskap i bostadsrättsförening
Mallar och stöddokument

Pris
Kursavgiften ingår i medlemsavgiften för brf som är medlemmar i HSB Östergötland. Kursavgift för brf som inte är medlem i HSB Östergötland: 800 kronor/person.