Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Styrelsearbete

Utbildningen fokuserar på styrelsens arbete och de stadgar samt lagar som styr bostadsrättsföreningens verksamhet. Under utbildningen utgår vi från HSBs normalstadgar. Utbildningen innehåller exempel och du får även tillgång till mallar och material.

HSB-kontoret eller via Teams
Stationsgatan 12
Linköping
8 september 2022
17:30 - 20:30

Målgrupp: Ledamöter och suppleanter i HSBs bostadsrättsföreningar och bostadsrättsföreningar med förvaltningsavtal med HSB Östergötland

Målet: Efter den här kursen vet du vad som förväntas av dig som styrelseledamot och har en grundläggande förståelse för styrelsens uppgifter.

Kursinnehåll: Under kursen går vi bland annat igenom:
- Vad är en bostadsrättsförening
- Styrelsens roller
- Styrelsens arbetsformer
- Föreningsstämman
- Medlemskap i bostadsrättsförening

Pris: Kursavgiften ingår i medlemskapet för brf som är medlemmar i HSB Östergötland.
Kursavgift för bostadsrättsföreningar som inte är medlemmar men med förvaltningsavtal med HSB Östergötland: 800 kronor/person