Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

UH-plan Online

Underhållsplanen är ett av de viktigaste verktygen som bostadsrättsföreningen har för att kunna bedriva ett effektivt och proaktivt styrelsearbete. Under den här timmen går vi igenom det digitala verktyget: ”Underhållsplan Online”, hur du effektivt kan nyttja verktyget i ditt styrelsearbete och hur du själv uppdaterar och redigerar underhållsplanen.

Teams
1 december 2022
17:30 - 18:30

Målgrupp: Ledamöter och suppleanter i HSBs bostadsrättsföreningar och övriga bostadsrättsföreningar med avtal om Underhållsplan med HSB Östergötland

Målet: Efter kursen har du både kunskap och hjälpmedel för att kunna planera för en långsiktig och hållbar underhållsplan i din bostadsrättsförening.

Kursinnehåll:
Genomgång av underhållsplanen online.
Teamslänk skickas separat efter anmälan.

Pris:
Kursavgiften ingår i medlemskapet för brf som är medlemmar i HSB Östergötland. För brf som inte är medlem i HSB Östergötland men som har avtal om Underhållsplan ingår kursavgiften i avtalet.

Övrigt:

Utbildningen riktar sig endast till bostadsrättsföreningar med underhållsplan från HSB Östergötland.