På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Kompletterande information till föreningar med avtal om jour/felanmälan Vi förändrar våra rutiner för utlämning av nycklar fr.o.m. 1 mars 2020.

20 februari 2020 Idag förvarar och hanterar vi nycklar till era fastigheter. De är inlämnade till oss i samband med att avtal för felanmälan/jour har ingåtts med HSB Boservice. Vi använder nycklarna för att kunna utföra och fullfölja det avtalet.Från och med förste mars i år kommer vi inte längre lämna ut dessa nycklar till externa aktörer. Det beror på att vi måste upprätthålla säkerheten för nyckelhanteringen och säkerställa vårt ansvar för denna.

De föreningar som berörs av den här förändringen och ev. inte har egna nycklar rekommenderar vi att låta tillverka minst en nyckeluppsättning (huvudnycklar m.fl.) för eget bruk. När föreningen anlitar externa leverantör får den i fortsättningen låna ut de nycklar som finns i sitt eget förvar.

Vi kan också rekommendera Certego eller BB-Gruppen som säljer nyckelhantering som en tjänst.

Om föreningen har ett annat pågående avtal med HSB Östergötland är det möjligt att vi internt kan låna nycklar av HSB Boservice under förutsättning att ni godkänt detta. Det gör ni enklast genom att fylla i detta avtal och sedan skickar in detta till HSB Östergötland.

Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till Lena Hellman på 013-470 78 23 eller lena.hellman@hsb.se

FRÅGOR OCH SVAR OM NYA RUTIEN FÖR NYCKELHANTERING:

 • Varför kan vår bostadsrättsförening inte fortsätta att hämta nycklar som vi gjort tidigare på era kontor?
  Svar: Nycklarna är inlämnade till HSB Boservice för att de ska kunna fullgöra sina avtal för jour/felanmälan. Nycklarna ska användas enbart av vår egen personal eller av oss anlitad firma. Det är ett stort ansvar att låna ut nycklar som vi gjort hittills. Framöver måste vi upprätthålla säkerheten för nyckelhanteringen och säkerställa vårt ansvar för denna.

 • Har ni kontrollerat att detta inte ingår i vårt avtal med HSB Östergötland?
  Svar:
  Vi har granskat våra avtalstexter och i avtalen hänvisas till personal och med det menas anställd hos HSB Boservice, inte personal ”generellt”.

 • Vi har ett avtal med er om nyckelservice/låsöppning. Vad gäller för det avtalet?
  Svar: Det finns ett fåtal bostadsrättsföreningar som har avtal om nyckelservice och/eller låsöppning (som utförs av Securitas)
  Dessa bostadsrättsföreningar måste ge en fullmakt till de som ska hämta ut nycklar.
 • Hur ska vår bostadsrättsförening lösa nyckelförvaring och utlämning?
  Svar: Bostadsrättsföreningen bör ha minst en uppsättning av nycklar (huvudnyckel m.fl.) i eget förvar. Dessa kan er bostadsrättsförening låna ut (kvittens rekommenderas) när man anlitar externa leverantör.

 • Hur kan vi i vår bostadsrättsförening förvara nycklarna på ett tillförlitligt sätt?
  Svar:  Det är ert försäkringsbolag som ställer krav på hur nycklar ska förvaras. Kontakta dem vid frågor om säker förvaring av nycklar.

 • Hur har HSB Östergötland kunnat lämna ut nycklar tidigare?
  Svar: Enligt praxis/gammal hävd har detta pågått i flera år. Utlämning av nycklar har också ökat för varje år som gått. Idag finns det exempel på att även boende i bostadsrättsföreningarna hänvisar de hantverkare som de själva anlitar att hämta huvudnyckel på HSB: s kontor. Nu är det dags för oss att uppdatera vår rutin och hålla oss till det som vi avtalat om med bostadsrättsföreningarna.

 • Hur blir det med andra avtal som vår bostadsrättsförening har med HSB Östergötland där nycklar krävs för uppdragets fullgörande? Till exempel energiavtal och avtal om Egenkontroll (Fastighetsägarens ansvar).
  Svar: I detta utskick har vi bifogat ett avtal som ni kan skrivas på och använda om ni vill tillåta att andra avdelningar inom HSB Östergötland får låna inlämnade nycklar för sina uppdrag i er bostadsrättsförening.