På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies
 • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

 • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
 • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

HSB Göteborg höjer nivån i sitt hållbarhetsarbete

03 december 2018 Nu höjs hållbarhetsambitionerna ytterligare för all nyproduktion. Med hjälp av ett miljö- och hållbarhetsprogram med tuffare krav säkerställer HSB Göteborg att alla projekt går längre än vad certifieringar och lagstiftning kräver. Samtidigt inleds en stor satsning på hållbar konsumtion.

Nu höjs hållbarhetsambitionerna ytterligare för all nyproduktion. Med hjälp av ett miljö- och hållbarhetsprogram med tuffare krav säkerställer HSB Göteborg att alla projekt går längre än vad certifieringar och lagstiftning kräver. Samtidigt inleds en stor satsning på hållbar konsumtion.

HSB Göteborg har arbetat systematiskt med hållbarhet och socialt ansvarstagande under många år. Organisationen nationellt utsågs tidigare i år till branschens mest hållbara varumärke i bostadssektorn och HSB Göteborgs verksamhet är sedan 2013 verifierad enligt ISO 26 000.

– Byggbranschens miljö- och klimatpåverkan är betydande och vi ska göra vad vi kan för att minska den, samtidigt som vi utvecklar det goda boendet. Vi tror att vi gör störst skillnad genom att ha en mycket hög ambitionsnivå i alla våra nyproduktionsprojekt, säger Kristian Isberg, affärsområdeschef nyproduktion och hyresfastigheter på HSB Göteborg.

Inom ramen för miljö- och hållbarhetsprogrammet finns ett nytt hållbarhetsindex som bygger på åtta strategiska hållbarhetsmål. Dessa är gemensamma för hela HSBs nyproduktion och beslutades om 2017. Alla nya bostäder ska från och med nu projekteras, värderas och följas upp enligt indexet och ambitionen är att ligga på en hög nivå inom samtliga åtta hållbarhetsmål.

Miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver har länge använts för hållbarhetsstyrning och kvalitetssäkring i nyproduktion och kommer att användas även framöver som en integrerad del av det mer omfattande hållbarhetsindexet, tillsammans med miljömärkning Svanen.

Installation av solceller, laddstolpar för elbilar, beräkning av klimatpåverkan, grönytor som levererar biologisk mångfald och att inbyggda material miljöbedöms är några exempel på konkreta åtgärder som finns med på basnivån i hållbarhetsindexet.

Under 2019 inleds också en stor satsning på hållbar konsumtion riktad mot HSB Göteborgs medlemmar.

– Som en av Sveriges största medlemsorganisationer vill vi göra det enklare för HSB Göteborgs medlemmar att leva hållbart. Vi vet att det är en viktig fråga för medlemmarna och nu vill vi ta en mer aktiv roll för att påverka och hjälpa dem på vägen, säger Freja Bramsen, utveckling och hållbarhetschef på HSB Göteborg.

Det kan handla om att skapa nya delningstjänster, smarta vardagsprodukter och dela med sig av kunskap. Under året kommer det att ske en översyn av medlemserbjudandet, samtidigt som medlemsverksamheten ska bli mer inriktad mot hållbarhet.

HSB Göteborgs åtta mål för nyproduktion

 • Resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan
 • Ekosystemtjänster och klimatanpassning
 • Hållbart resande
 • God innemiljö och sunda material
 • Socialt hållbart boende
 • Bidra till sysselsättning
 • Effektiv hållbarhetsstyrning
 • Ansvar i leverantörsledet

Dessa ingår i HSBs strategi för hållbar tillväxt och bidrar till de svenska miljökvalitetsmålen och FNs globala hållbarhetsmål.

För mer information:
Jens Holmberg, PR- och kommunikationsansvarig
Telefon: 010-442 21 40
E-post: jens.holmberg@hsb.se

HSB Göteborg är ett kooperativt bostadsföretag och verkar från Lysekil i norr till Kungsbacka i söder. Vi erbjuder nyproducerade bostadsrätter i attraktiva områden, hyreslägenheter, ett fördelaktigt bosparande och ett heltäckande förvaltningsutbud för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Idag är det 70 000 medlemmar som alla äger HSB Göteborg tillsammans. I samverkan skapas Det Goda Boendet – goda bostäder, välskötta hus, trygg boendeekonomi och en god boende gemenskap. Och eftersom det är medlemmarna som äger HSB är det också de som demokratiskt beslutar om verksamheten. Detta skiljer HSB från övriga och ger också medlemmar möjlighet att utveckla sitt boende till något unikt och givande.