På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Populära socionomer löser problem mellan grannar

27 februari 2019 Dålig lukt, höga ljud eller missbruksproblematik? Få hus är helt fria från konflikter grannar emellan, och det är inte alltid lätt för styrelsen att reda ut problemen. HSBs NABO-grupp med socionomer är ett lika unikt som effektivt och medmänskligt sätt att lösa problem som kan uppstå i en bostadsrättsförening.

Dålig lukt, höga ljud eller missbruksproblematik? Få hus är helt fria från konflikter grannar emellan, och det är inte alltid lätt för styrelsen att reda ut problemen. HSBs NABO-grupp med socionomer är ett lika unikt som effektivt och medmänskligt sätt att lösa problem som kan uppstå i en bostadsrättsförening.

Vissa saker är enklare än andra för en bostadsrättsförening att lösa – praktiska problem har ofta en praktisk lösning, men hur ska man hantera de boendesociala problem som uppstår då och då i de flesta föreningar? HSBs NABO-grupp består av fyra erfarna socionomer, som blir den professionella och opartiska person som ofta behövs vid medling, och som kan kopplas in tidigt i en konflikt för att lösa den innan knutarna blivit för hårda – en uppgift som kan vara svår för föreningens styrelse att hantera.

– Det kan vara tufft för en styrelse att lösa de här konflikterna, de är ju också grannar och själva medlemmar i föreningen. Vi arbetar heltid med dessa frågor och hanterandet blir professionellt. När vi kommer in skyddar man också integriteten hos medlemmarna på ett annat sätt än om en styrelsemedlem ska in och röra i sina grannars liv, säger Sandra Mellgård Davis, en av fyra socionomer i NABO-gruppen. 
 
Viktigt med medling
Ofta sker en indirekt medling, där Sandra eller någon av hennes kollegor går fram och tillbaka mellan de båda grannarna, och opartiskt framför den andres upplevelser. Om viljan finns använder man sig av direkt medling, där man sätter sig ner tillsammans och pratar om en lösning. Ofta ger det ett bra resultat. Hittills har gruppen hjälpt hundratals grannar, och efterfrågan är stor. En av de föreningar som använt sig av NABO är Brf Blåsut i Majorna, som nyligen avslutat ett stort stambytesprojekt.

– Det har underlättat enormt. Vi är en stor förening där vi styrelsen inte känner alla medlemmar eller vet vilka behov de har, och det har varit jätteskönt att ha NABO som resurs. Jag rekommenderar alla bostadsrättsföreningar som står inför en större renovering att ta den här hjälpen, säger Bengt Löfquist, tidigare ordförande Brf Blåsut.

Men det är inte bara högt tv-ljud eller klackar på parketten som stör, ibland finns det andra problem med i bilden, som fysisk eller psykisk ohälsa, demens eller missbruksproblematik. Där kan NABO vara en hjälpande hand i kontakt med de myndigheter eller andra resurser i samhället som kan hjälpa.

– Många är ensamma, man har kanske inga anhöriga eller har tappat kontakten familj och vänner. Då försöker vi få andra krafter i samhället att agera och samverka, som kommun eller sjukvård. Vi brukar se oss som spindeln i nätet i en sådan situation och initiera kontakt med rätt resurser, säger Sandra Mellgård Davis.

Målet för NABO är i första hand alltid kvarboende, och gruppen arbetar för att skapa förutsättningar för att varje medlem skall kunna bo kvar i sitt hem, trots att det ibland kan uppstå problem.

– Det är roligt att jobba såhär som vi gör, det handlar så mycket om medmänsklighet, säger Sandra Mellgård Davis.

Kort om NABO:

  • NABO är en avtalstjänst för HSBs bostadsrättsföreningar och består av en grupp av fyra socionomer.
  • NABO arbetar på uppdrag av den aktuella styrelsen med medlemmar som stör eller upplever störningar från andra grannar, har svårt att hantera sina månadsavgifter eller är i konflikt med varandra. 
  • NABO kan även ge hjälp och stöd vid problem med boende på grund av demens, psykisk eller fysisk sjukdom, missbruksproblem eller andra svårigheter.

För mer information:

Jens Holmberg, PR- och kommunikationsansvarig HSB Göteborg
Telefon: 010-442 21 40
E-post: Jens.holmberg@hsb.se

HSB Göteborg är ett kooperativt bostadsföretag och verkar från Lysekil i norr till Kungsbacka i söder. Vi erbjuder nyproducerade bostadsrätter i attraktiva områden, hyreslägenheter, ett fördelaktigt bosparande och ett heltäckande förvaltningsutbud för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Idag är det 70 000 medlemmar som alla äger HSB Göteborg tillsammans. I samverkan skapas Det Goda Boendet – goda bostäder, välskötta hus, trygg boendeekonomi och en god boende gemenskap. Och eftersom det är medlemmarna som äger HSB är det också de som demokratiskt beslutar om verksamheten. Detta skiljer HSB från övriga och ger också medlemmar möjlighet att utveckla sitt boende till något unikt och givande.