Förråd

 

  • Till varje lägenhet hör ett vinds- och ett källarförråd.

     

  • Man ansvarar själv för att förse sitt förråd med lås.

     

  • Var noga med att stänga dörren till vinden/ källaren när du besökt förråden.

     

  • Alla förråd hålls låsta, även de som inte används. Skall du ta ditt förråd i bruk och upptäcker att förrådet är låst; kontakta vicevärd för upplåsning.