SamlingslokalSamlinglokalen
I källaren finns en samlingslokal som kan bokas av föreningens medlemmar. Lokalen bokas kostnadsfritt.


Pentry i samlinglokalen