Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om ditt boende.

FAQ - Medlem och Bospar

Läs mer!

FAQ - Hyresgäst

Läs mer!

FAQ - Mitt HSB

Läs mer!

FAQ - Mitt Boende

Läs mer!

FAQ - Felanmälan

Läs mer!

FAQ - Avier

Läs mer!

Blanketter

Till blanketter