Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

En resurs och ett stöd för er bostadsrättsförening

HSB-ledamoten är en del av er styrelse och en mycket bra resurs i det löpande arbetet. Kunskapen och erfarenheten som HSB-ledamoten kan förmedla gör allt så mycket enklare och tryggare. Goda råd, information om uppdaterade regler och kontakt med er HSB-förening – HSB-ledamoten är ett klokt stöd att luta sig mot.

En av de främsta fördelarna med att som bostadsrättförening vara medlem i HSB är HSB-ledamoten. Det är en bra resurs att ha på plats i styrelsen:

  • Löpande stöd och rådgivning kring styrelsearbetet
  • Uppdaterad information kring regler och förordningar
  • Erfarenhetsutbyte mellan er och er HSB-förening
  • Vara uppmärksam på att styrelsens arbetssätt och beslut följer stadgar, lagar, gällande regelverk samt HSBs värderingar.

imagerh3ee.png

Hur arbetar HSB Östra med utsedda HSB-ledamöter till medlemsföreningar hos HSB Östra?

HSB Östras ledamotsgrupp tar fram förslag till HSB-ledamot och därefter är det HSB Östras styrelse som formellt utser och beslutar.
Vi försöker se till att ha en dialog med föreningen eller de som arbetar nära föreningen och vet kompentensbehovet i styrelsen. Det är inte alltid det går att tillgodo se önskemål av ledamöter men i största möjliga mån försöker vi såklart att ta hänsyn till det. 

HSB-ledamoten är en del av styrelsen på samma villkor som övriga ledamöter och ska kallas till varje möte samt är med och beslutar i ärenden som inte ses som jäv. HSB-ledamotens uppdragsbeskrivning i helhet hittar du här.

Kort efter att man blivit utsedd till HSB-ledamot bjuder sammankallande in till en information där man bland annat tar upp vad det nya styrelse- och ledamotsuppdraget innebär, vilka lagar och paragrafer man ska förhålla sig till och man har även chansen att ställa ställa frågor.

Det är även framtagna 5 stycken digitala utbildningstillfällen från HSB Riksförbund som ledamöterna ska genomföra under 1 års tid. De utbildningar är Grundutbildning, Fortsättningskurser (Fastighetsägarutbildning, Föreningsstyrning, Brf-ekonomi) samt repetionskurs.

Därtill så har vi information från ledamotsgruppen till alla ledamöter i form av nyhetsbrev, ledamotsdagar samt diskussionsforum i en intern teamsgrupp. För att ledamoten ska vara väl informerad om vad som händer i HSB och kunna ge er den bästa stöttningen erbjuder vi även månatliga lunchmöten där vi tar upp aktuella frågor samt kortare utbildningar i vad som efterfrågas.

 

Utöver detta så har HSB-ledamoten, precis som övriga förtroendevalda i HSB medlemsförening, kostnadsfri juridisk rådgivning samt förtroendetidningen Uppdraget. 

 

Självklart arbetar HSB-ledamoten likt övriga i styrelsen efter HSB kärnvärderingar.

imagepwixq.png

Välkommen att höra av er om ni har några frågor! 

 

Ledamotsgruppen HSB Östra

Sammankallande: Erika Hellman
Övriga gruppmedlemmar: Jessica Karlsson, Frida Danielsson, Anna Wiklund

medlem.ostra@hsb.se

 

Uppdragsbeskrivning HSB-ledamoten