Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Utträde ur HSB Östra

kundtjänst.jpg

Innan du bestämmer dig för att avsuta ditt medlemskap vill vi påminna om fördelarna med ett medlemskap i HSB – Sveriges största bostadskooperation.

  • Medlemskapet ger dig möjligheten att söka hyresbostäder med förtur i HSB Östra.
  • Medlemskapet ger också möjlighet att bospara. HSBs bospar ger förtur till både hyreslägenheter och nyproducerade bostadsrätter i hela landet.
  • Rabatt på försäkringar, TV med mera samt lokala medlemserbjudanden. Läs mer här

 

OBS! Nedanstående formulär gäller enbart utträde ur HSB Östra. Utträden ur andra föreningar än HSB Östra kommer inte hanteras!

Gå ur HSB Östra

För att vi ska kunna återbetala medlemsandelen så behöver vi ett bankkontonummer till dig (utbetalning av innestående andel minus ev. obetald medlemsavgift) OBS! Om du inte skriver något bankkonto kommer utbetalningskort att skickas till din folkbokföring
 

Vad är We Effect? Läs mer här!