Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Styrelsens ansvar är kursen där vi kommer att prata om styrelsens alla roller. Utbildningen syftar till att ge både ordförande, sekreterare, ledamöter,  suppleanter och valberedning värdefull kunskap och motivation till ett framgångsrikt styrelsearbete.


Vi kommer att prata om valberedningsarbete och valberedningens roll i
bostadsrättsföreningen. Dessutom kommer vi att prata om hela styrelsens
ansvar – likhetsprincipen, generalklausulen, tystnadsplikt, jäv, styrelsens
ansvarsfrihet, anbudsförfarandet samt punkter som styrelsen bör tänka på.

 

FÖRELÄSARE: Borevision

PRIS: HSB-medlem 800 kronor inklusive moms per deltagare.
          Ej HSB-medlem 1200 kronor inklusive moms per deltagare. 

 

Anmäl dig här!