Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
Torsdag
9
Mars 2023

Medlemsgruppens årsmöte 2023

Medlemsgruppens (tidigare benämnd Fria Gruppen) årsmöte 2023 äger rum torsdagen den 9 mars.


Återkommer
9 mars 2023
18:00 - 20:00

HSB Östra styrelse välkomnar dig som är medlem hos HSB Östra till Medlemsgruppens årsmöte 2023. Kallelse skickas under februari till de medlemmar som en registrerad e-postadress.