På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Nu blickar HSB Östra framåt

18 november 2019 Det var en kväll som tog sikte på framtiden när HSB Östra bjöd in till ordförandekonferens i Louis de Geer i Norrköping onsdagen 25 oktober.

Ordföranden från trettio bostadsrättsföreningar kom och inledde kvällen med mingel och räkmacka innan Roger Sjögren, HSB Östras vd, intog talarstolen.
   - Det här är den längsta verksamhetsplanen vi har haft, den sträcker sig fram till 2025. Nu jobbar vi efter de här målen som styrelsen har satt upp. Kanske får vi justera lite vartefter men det finns fyra tydliga huvudspår vi ska följa, förklarade Roger Sjögren och visade ett så kallat målkort.

I målkortets första huvudspår stod det tillväxt.
   - HSB Östra måste växa eftersom vi kommer att ha stora kostnader en tid framöver. Det är framför allt digitaliseringen som fortfarande kostar. De senaste två åren ligger investeringarna för enbart det som rör det digitala kring 10 miljoner.

Peter Lindgren, HSB Östras styrelseordförande inflikade:
   - För att kunna hänga med i samhällsutvecklingen behöver vi vara digitala och det kostar. För att kunna köpa behöver vi pengar helt enkelt. För att få pengar måste vi hitta sätt att öka intäkterna. Vi behöver också pengar för att kunna köpa nya hyresfastigheter och bygga nya bostadsrätter till exempel i Inre hamnen.

De andra tre huvudspåren hänger ihop med hur tillväxten ska uppnås och vice versa. Nöjda kunder och medlemmar ses som en väg att nå dit liksom engagerade och delaktiga medarbetare. Roger Sjögren poängterade också att det är viktigt att allt arbete sker långsiktigt och hållbart.
   - Med hållbart menas inte bara för klimatet utan det är lika viktigt att arbeta för social och ekonomisk hållbarhet, förtydligade han.

När de fyra huvudspåren hade presenterats var det dags för gruppdiskussioner. Samtalen kom igång snabbt och när grupperna redogjorde för vad de kommit fram till önskade de flesta mer konkreta mål. Vad betyder till exempel ständig tillväxt och hur definieras hållbart? Går det att mäta nöjdhet utan att jämföra med konkurrenter inom samma bransch?
   - Det pågår mycket diskussioner om vilka strategier vi ska ha för att nå målen. En hel del håller på att bli mer konkret och det är klart att vi ska uttrycka det också vartefter, svarade Roger Sjögren.

  

Sedan var det dags för Jessica Karlsson att ta över. Hon är chef för avdelningen Medlem & Marknad och har arbetat på HSB Östra de senaste femton åren med personal, ekonomi och marknadsfrågor.
   - Medlem & Marknad satsar mycket på service till medlemmar och kunder. Vi har vuxit det senaste året och utökat med flera tjänster.

Åhörarna fick veta vad HSB kan göra för att underlätta brf:ernas arbete. Jessica Karlsson berättade om den specifika Kod som är framtagen till stöd för styrelsearbetet i de enskilda brf:erna och årshjulet som är en mall för det löpande arbetet. Vidare gick hon igenom e-tjänster, utbildningar och lite om hur varumärket ska användas. För den som inte kunde närvara på konferensen finns både Koden och årshjulet att ladda ner digitalt.

Något som är specifikt för HSB är att varje bostadsrättsförening har en HSB-ledamot. Det är en extern styrelseledamot utsedd av HSB Östra. Syftet är att öka brf:ernas möjlighet att dra nytta av den kompetens som finns i HSB inom allt från juridik och ekonomi till byggnation och fastighetsskötsel.
   - HSB-ledamoten är ju er länk till HSB Östra och vi har förstått att det är uppskattat i de flesta föreningar. Senaste åren har flera av våra anställda på Fastighetsservice gått grundkursen för att bli HSB-ledamöter och det känns väldigt roligt att det inte bara är vi som jobbar med administration som sitter i era styrelser, sammanfattade Jessica Karlsson.

Någon ställde frågan om inte de olika bostadsrättsföreningarna kunde ha representanter i varandras styrelser.
   - Vi har tänkt tanken att det på sikt skulle kunna vara möjligt för er att sitta i varandras styrelser för att lättare kunna utbyta erfarenheter. Men det är endast på diskussionsstadiet ännu, svarade hon.

 

Så var det dags för nya gruppdiskussioner och en kaffepaus.
   - Nu har ni chansen så önska på. Vi vill veta vad vi kan göra för att underlätta för er. Finns det någon tjänst ni saknar? Många i styrelserna arbetar ju dagtid och vi nås på telefon mellan 8.30 och 16.00. Vore det till exempel bättre om ni kunde ringa på kvällarna? undrade Jessica Karlsson.

De flesta var nöjda med den hjälp de redan får från HSB Östra men några efterfrågade mer utbildningar inom brf-ekonomi och upphandlingar. Flera ville ha hjälp att bli sammankopplade med andra brf:er för att få del av varandras erfarenheter till exempel kring solenergi.
   - En önskan om mer nätverkande har återkommit under kvällens gruppdiskussioner och det ska vi ta till oss. Vi hoppas kunna ha stående nätverksträffar framöver.


Kvällen avslutades något senare än beräknat eftersom den sista punkten engagerade många.
   - Jag brukar vara noga med tiden men här var det svårt att stoppa i tid för det är fint att höra om alla de goda exempel som finns i våra bostadsrättsföreningar, ursäktade sig Roger Sjögren.

Ordföranden från de olika brf:erna delade generöst med sig av sina erfarenheter kring föreningarnas arbete. Till exempel berättade några om solceller, bergvärme och laddstolpar, någon om sitt engagemang för utsatta barn och en annan om hur de skapat en engagerad styrelse. En ordförande berättade om I-LOCK, ett nytt digitalt låssystem där varje nyckel programmeras utifrån vart den ska fungera. Ytterligare någon förklarade hur de numera bokar tvättstugor och gemensamhetslokaler via en app.

Och det fanns ännu fler goda exempel bland HSB Östras bostadsrättsföreningar men alla rymdes inom tidsramen för den här kvällen.

 

Några röster från deltagarna:

Vad behöver ni hjälp med?
Finns det något mer ni vill att HSB Östra ska göra?

 

Barbro Mattson, ordförande i HSB brf Statsrådet
”Jag har suttit i styrelsen i tio år nu och tycker att det är bra att ingå i en större organisation. Det känns tryggt att ha tillgång till ekonomer och jurister också.

Jag kommer inte på något jag är missnöjd med men jag tänker att det viktigaste just nu är att utbilda nya styrelseledamöter och att få information om allt nytt som händer i HSB Östra.”

Claes Engberg, ordförande i HSB brf Kaffebacken
”Jag har bara varit ordförande i en och en halv månad. Något som förvånade mig när jag blev ordförande var att jag med mina 66 år tillhör de unga. Jag har funderat mycket på hur det ska gå att locka yngre medlemmar till styrelserna och tänker att ett sätt faktiskt kan vara att höja arvodena till en rimlig nivå utan att skämmas.”

Per Sundmar, ordförande i HSB brf Wallmon
”Vi har också problem att få yngre till styrelsen. Eftersom våra hus tillhör de nyare på Haga och har hiss flyttar många äldre hit. De unga som flyttar in bor bara något år, sen köper de hus och småbarnsfamiljerna som bor kvar hinner inte engagera sig i styrelsearbete. Men jag tycker att det är bra om det kan vara åldersblandat i föreningarna. Det blir upplivat på något sätt.”

Hans Larsson, ordförande i HSB brf Klinten
”Jag tycker att vi har det väldigt bra och får hjälp av HSB Östra med det vi behöver. Digitaliseringen har ju kommit successivt och alla i styrelsen är inkopplade och har koll. Det är några som gör mer än vi andra kring det digitala men det fungerar bra för oss. Just nu försöker vi hitta rätt nivå när det gäller fastighetsskötseln. Vi gör lite själva men kan inte göra allt.

 

Text och foto Anna Eriksdotter