På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Nu blickar HSB Östra framåt

18 november 2019 Det var en kväll som tog sikte på framtiden när HSB Östra bjöd in till ordförandekonferens i Louis de Geer i Norrköping onsdagen 25 oktober.

Ordföranden från trettio bostadsrättsföreningar kom och inledde kvällen med mingel och räkmacka innan Roger Sjögren, HSB Östras vd, intog talarstolen.
   - Det här är den längsta verksamhetsplanen vi har haft, den sträcker sig fram till 2025. Nu jobbar vi efter de här målen som styrelsen har satt upp. Kanske får vi justera lite vartefter men det finns fyra tydliga huvudspår vi ska följa, förklarade Roger Sjögren och visade ett så kallat målkort.

I målkortets första huvudspår stod det tillväxt.
   - HSB Östra måste växa eftersom vi kommer att ha stora kostnader en tid framöver. Det är framför allt digitaliseringen som fortfarande kostar. De senaste två åren ligger investeringarna för enbart det som rör det digitala kring 10 miljoner.

Peter Lindgren, HSB Östras styrelseordförande inflikade:
   - För att kunna hänga med i samhällsutvecklingen behöver vi vara digitala och det kostar. För att kunna köpa behöver vi pengar helt enkelt. För att få pengar måste vi hitta sätt att öka intäkterna. Vi behöver också pengar för att kunna köpa nya hyresfastigheter och bygga nya bostadsrätter till exempel i Inre hamnen.

De andra tre huvudspåren hänger ihop med hur tillväxten ska uppnås och vice versa. Nöjda kunder och medlemmar ses som en väg att nå dit liksom engagerade och delaktiga medarbetare. Roger Sjögren poängterade också att det är viktigt att allt arbete sker långsiktigt och hållbart.
   - Med hållbart menas inte bara för klimatet utan det är lika viktigt att arbeta för social och ekonomisk hållbarhet, förtydligade han.

När de fyra huvudspåren hade presenterats var det dags för gruppdiskussioner. Samtalen kom igång snabbt och när grupperna redogjorde för vad de kommit fram till önskade de flesta mer konkreta mål. Vad betyder till exempel ständig tillväxt och hur definieras hållbart? Går det att mäta nöjdhet utan att jämföra med konkurrenter inom samma bransch?
   - Det pågår mycket diskussioner om vilka strategier vi ska ha för att nå målen. En hel del håller på att bli mer konkret och det är klart att vi ska uttrycka det också vartefter, svarade Roger Sjögren.

  

Sedan var det dags för Jessica Karlsson att ta över. Hon är chef för avdelningen Medlem & Marknad och har arbetat på HSB Östra de senaste femton åren med personal, ekonomi och marknadsfrågor.
   - Medlem & Marknad satsar mycket på service till medlemmar och kunder. Vi har vuxit det senaste året och utökat med flera tjänster.

Åhörarna fick veta vad HSB kan göra för att underlätta brf:ernas arbete. Jessica Karlsson berättade om den specifika Kod som är framtagen till stöd för styrelsearbetet i de enskilda brf:erna och årshjulet som är en mall för det löpande arbetet. Vidare gick hon igenom e-tjänster, utbildningar och lite om hur varumärket ska användas. För den som inte kunde närvara på konferensen finns både Koden och årshjulet att ladda ner digitalt.

Något som är specifikt för HSB är att varje bostadsrättsförening har en HSB-ledamot. Det är en extern styrelseledamot utsedd av HSB Östra. Syftet är att öka brf:ernas möjlighet att dra nytta av den kompetens som finns i HSB inom allt från juridik och ekonomi till byggnation och fastighetsskötsel.
   - HSB-ledamoten är ju er länk till HSB Östra och vi har förstått att det är uppskattat i de flesta föreningar. Senaste åren har flera av våra anställda på Fastighetsservice gått grundkursen för att bli HSB-ledamöter och det känns väldigt roligt att det inte bara är vi som jobbar med administration som sitter i era styrelser, sammanfattade Jessica Karlsson.

Någon ställde frågan om inte de olika bostadsrättsföreningarna kunde ha representanter i varandras styrelser.
   - Vi har tänkt tanken att det på sikt skulle kunna vara möjligt för er att sitta i varandras styrelser för att lättare kunna utbyta erfarenheter. Men det är endast på diskussionsstadiet ännu, svarade hon.

 

Så var det dags för nya gruppdiskussioner och en kaffepaus.
   - Nu har ni chansen så önska på. Vi vill veta vad vi kan göra för att underlätta för er. Finns det någon tjänst ni saknar? Många i styrelserna arbetar ju dagtid och vi nås på telefon mellan 8.30 och 16.00. Vore det till exempel bättre om ni kunde ringa på kvällarna? undrade Jessica Karlsson.

De flesta var nöjda med den hjälp de redan får från HSB Östra men några efterfrågade mer utbildningar inom brf-ekonomi och upphandlingar. Flera ville ha hjälp att bli sammankopplade med andra brf:er för att få del av varandras erfarenheter till exempel kring solenergi.
   - En önskan om mer nätverkande har återkommit under kvällens gruppdiskussioner och det ska vi ta till oss. Vi hoppas kunna ha stående nätverksträffar framöver.


Kvällen avslutades något senare än beräknat eftersom den sista punkten engagerade många.
   - Jag brukar vara noga med tiden men här var det svårt att stoppa i tid för det är fint att höra om alla de goda exempel som finns i våra bostadsrättsföreningar, ursäktade sig Roger Sjögren.

Ordföranden från de olika brf:erna delade generöst med sig av sina erfarenheter kring föreningarnas arbete. Till exempel berättade några om solceller, bergvärme och laddstolpar, någon om sitt engagemang för utsatta barn och en annan om hur de skapat en engagerad styrelse. En ordförande berättade om I-LOCK, ett nytt digitalt låssystem där varje nyckel programmeras utifrån vart den ska fungera. Ytterligare någon förklarade hur de numera bokar tvättstugor och gemensamhetslokaler via en app.

Och det fanns ännu fler goda exempel bland HSB Östras bostadsrättsföreningar men alla rymdes inom tidsramen för den här kvällen.

 

Några röster från deltagarna:

Vad behöver ni hjälp med?
Finns det något mer ni vill att HSB Östra ska göra?

 

Barbro Mattson, ordförande i HSB brf Statsrådet
”Jag har suttit i styrelsen i tio år nu och tycker att det är bra att ingå i en större organisation. Det känns tryggt att ha tillgång till ekonomer och jurister också.

Jag kommer inte på något jag är missnöjd med men jag tänker att det viktigaste just nu är att utbilda nya styrelseledamöter och att få information om allt nytt som händer i HSB Östra.”

Claes Engberg, ordförande i HSB brf Kaffebacken
”Jag har bara varit ordförande i en och en halv månad. Något som förvånade mig när jag blev ordförande var att jag med mina 66 år tillhör de unga. Jag har funderat mycket på hur det ska gå att locka yngre medlemmar till styrelserna och tänker att ett sätt faktiskt kan vara att höja arvodena till en rimlig nivå utan att skämmas.”

Per Sundmar, ordförande i HSB brf Wallmon
”Vi har också problem att få yngre till styrelsen. Eftersom våra hus tillhör de nyare på Haga och har hiss flyttar många äldre hit. De unga som flyttar in bor bara något år, sen köper de hus och småbarnsfamiljerna som bor kvar hinner inte engagera sig i styrelsearbete. Men jag tycker att det är bra om det kan vara åldersblandat i föreningarna. Det blir upplivat på något sätt.”

Hans Larsson, ordförande i HSB brf Klinten
”Jag tycker att vi har det väldigt bra och får hjälp av HSB Östra med det vi behöver. Digitaliseringen har ju kommit successivt och alla i styrelsen är inkopplade och har koll. Det är några som gör mer än vi andra kring det digitala men det fungerar bra för oss. Just nu försöker vi hitta rätt nivå när det gäller fastighetsskötseln. Vi gör lite själva men kan inte göra allt.

 

Text och foto Anna Eriksdotter