På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Fusion i fokus på årets stämma

Årets föreningsstämma i HSB Östra handlade framför allt om den planerade fusionen. Det var första tillfället då styrelsen och vd berättade mer ingående för medlemmarna vad det handlar om.

–Vårt mål är att vara den aktör som har det bästa anseendet på marknaden, inledde HSB Östras styrelseordförande Birgitta Wessman Thyrsson stämman.

Hon berättade om HSBs arbete att bli ett HSB som är lika från norr till söder. Tidigare har det kunnat skilja sig åt en del mellan olika regionföreningar. Men de senaste åren har HSB arbetat aktivt för att jämna ut olikheterna så att medlemmarna ska känna igen sig även om de flyttar och byter förening. Den likheten, liksom införandet av ett enhetligt affärssystem har även underlättat samarbeten.

Redan 2016 togs ett styrelsebeslut om att HSB Östra ska inrikta sig på samverkan med andra föreningar för att så småningom kunna hitta en förening att gå ihop med. Och nu har det hänt. Efter några års samarbete med HSB Södermanland har deras vd Jon Leo Rikhardsson och HSB Östras vd Roger Sjögren insett att de båda föreningarna har en hel del likheter. De har på ett självklart sätt kunnat gå in och hjälpa varandra på olika områden. Till exempel har HSB Södermanland en IT-avdelning som numera även arbetar åt HSB Östra. Medan HSB Östra delar med sig av sin kunskap kring medlemsfrågor och ekonomisk administration.

–Men det är inget beslut om sammanslagning som styrelserna tagit, påpekade Birgitta. Utan det är ett så kallat inriktningsbeslut. Roger Sjögren och Jon Leo Rikhardsson har fått i uppdrag av sina respektive styrelser att undersöka och arbeta för att göra en sammanslagning möjlig. Men ifall det ska bli en sammanslagning eller inte, kommer att bestämmas av medlemmarna på en extrainsatt stämma i september.

Hon bjöd upp HSB Södermanlands ordförande Hans-Göran Lundgren på scenen.

–Ikväll tillkännager vi vår förlovning, skojade hon med tillägget att det är medlemmarna som avgör om det ska bli något giftermål.

Hans-Göran Lundgren tog över mikrofonen och berättade om sitt långvariga engagemang i HSB.

–Jag har varit verksam i HSB sedan 1980-talet och upplevt en fusion tidigare. Det var när norra och södra Södermanland gick ihop och blev en regionförening. Erfarenheterna från den fusionen är överlag positiva. Jag tycker att en sammanslagning av HSB Södermanland och HSB Östra vore bra. Det blir en starkare förening med bättre resurser att möta en allt hårdare marknad.

Ordet gick vidare till Roger Sjögren som redogjorde för HSB Östras ekonomi.

–Som ni vet har mycket kraft det senaste året gått åt till bytet av affärssystem, inledde han och åhörarna nickade tyst.

Men i och med att det arbetet är avklarat och de flesta rutiner fungerar kan fokus ligga på allt annat som händer i HSB Östra. För det händer en hel del just nu. Efterfrågan på bostadsrätter är fortsatt hög i Norrköping även om det skrivs en del om bostadskris och sjunkande priser i storstadsregionerna.

–I dagarna är det försäljningsstart för de nya bostadsrätterna i Björkalund. Det börjar röra på sig kring vår tomt på Berget nära Idrottsparken. Sen är saneringen av den förorenade marken i Inre hamnen snart klar så att planeringen av våra två tomter där kan fortsätta. Så har vi en tomt till på gång som vi planerar att köpa av en privat aktör men jag kan inte säga mer om det i nuläget.

Roger berättade om de höga bostadsprisernas baksida som handlar om spekulationsköp. Vid försäljningen av lägenheterna i HSB brf Mjölnaren fanns det misstanke om att alla köpare inte hade planer på att bosätta sig i kvarteret. Sådant är svårt att bevisa i förväg. Men bara veckorna efter inflyttning annonserades flera av bostadsrätterna ut till försäljning.

–Det är en olycklig utveckling som liknar den som länge funnits i storstäderna och som vi förstås vill förhindra, sa Roger.

Angående den planerade fusionen med HSB Södermanland bekräftade Roger att det är två föreningar med god ekonomi och hög likviditet som tänker gå samman. Han försäkrade att det inte blir tal om några uppsägningar utan snarare tvärtom.

–Troligen kommer det att behövas fler medarbetare inledningsvis för att få till allt arbete kring fusionen. Målet är också att renodla tjänsterna vartefter för att underlätta specialisering. En ny större organisation ger bättre karriärmöjligheter och gör det lättare att få medarbetare att stanna kvar och även locka nya.

Det finns även en hel del pengar att spara på en sammanslagning.

–Vi kan bli mer kostnadseffektiva och till exempel spara flera miljoner om året bara på att samordna inköp. Dessutom får vi mer muskler och ännu bättre ekonomiska förutsättningar  om vi blir större, sammanfattar Roger.

Idag finns det HSB-kontor i Norrköping, Nyköping och Eskilstuna och vid en sammanslagning kommer alla kontoren att vara kvar för Roger poängterar att det är angeläget att fortsätta vara lokalt förankrad.

Sammanfattningsvis kan sägas att visionen om en sammanslagning är att vara samma HSB, fast mer och större. Och med ännu bättre förutsättningar att vara den aktör på marknaden som har bäst anseende för lång tid framöver.  

Text: Anna Eriksdotter Foto: Crelle