På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Våra webbplatser hsb.se och blogg.hsb.se innehåller cookies. En cookie  är en liten textfil, som webbplatsen som du besöker begär att spara på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa den efter användarens önskemål och val.

Så säger lagen

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om:

  •     att webbplatsen innehåller cookies,
  •     vad cookies används till.


Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se används för att webbplatserna ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatserna efter de val som du gör på dem.

Det finns tre typer av cookies. Samtliga typer används på hsb.se och blogg.hsb.se:

  • Permanent cookie: Sparas på din dator under en bestämd tid. Denna cookie används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förenkla ditt användande av webbplatsen.
  • Sessionscookie: Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
  • Cookies för statistik. Dessa är till för vår statistik över hur många som besöker vår webbplats.

Att undvika cookies

Om du inte vill samtycka till cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies, eller så att du informeras om att en webbsida innehåller cookies. Via  webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

HSB vinner markanvisningstävling om att bygga trähus vid Gibraltargatan i Göteborg

12 april 2017 HSB Göteborg ska utveckla 89 nya hyresrätter – byggda i trä. Detta efter att tillsammans med arkitektkontoret CaseStudio ha vunnit en markanvisningstävling vid området runt Gibraltargatan i Johanneberg. Innovation och hållbarhetsfrågor är en viktig del i projektet och i teamet ingår även MARELD landskapsarkitekter och teknikkonsult Bengt Dahlgren.

HSB Göteborg ska utveckla 89 nya hyresrätter – byggda i trä. Detta efter att tillsammans med arkitektkontoret CaseStudio ha vunnit en markanvisningstävling vid området runt Gibraltargatan i Johanneberg.

Tävlingsbidraget går under namnet Osmos och bostadskvarteret består av 89 lägenheter, från ettor på 32 kvadratmeter till fyrrummare på upp till 110 kvadratmeter. Innovation och hållbarhetsfrågor är en viktig del i projektet och i teamet ingår även MARELD landskapsarkitekter och teknikkonsult Bengt Dahlgren, som har bidragit med ekosystemtjänster och integrerade energilösningar.

Hela 33 bidrag lämnades in till tävlingen, så det var i hård konkurrens som HSB vann. Riksbyggen vann den andra delen av tävlingen som avser bostadsrätter med sitt förslag Slå Rot. Officiellt beslut om markanvisningarna tas i fastighetsnämnden på dess sammanträde den 24 april.

– Det har varit ett stort intresse för tävlingen och det har varit hård konkurrens om uppdraget. Det ska bli riktigt spännande att se hur dessa två förslag bidrar till områdets utveckling samt inspirerar branschen till fler innovativa trähus i Göteborg, säger Martin Öbo, fastighetsdirektör för Göteborgs Stad.

Den 8 november bjöd fastighetsnämnden in till tävlingen, om markanvisning på 45 bostadsrätter och 89 hyresrätter, som pågått från 9 november 2016 - 20 januari 2017. Totalt kom det in 33 bidrag, 18 för tomten som avser bostadsrätter och 15 för tomten som avser hyresrätter. Den aktuella platsen för markanvisningen är Gibraltargatan där Gibraltar Herrgård ligger idag. Herrgården kommer att flyttas till Orrspelsgatan, som ligger i närområdet.

-Vi är väldigt glada över att få möjlighet att utveckla och bygga nya hyresrätter till HSBs bosparare och medlemmar i ett av stadens bästa lägen! Det som gör det här projektet extra spännande är att vi här, i samverkan och dialog med staden, övriga aktörer, Chalmers och vårt HSB Living Lab, får möjlighet att bidra till kunskapsspridning och skaffa oss erfarenhet av trähusbyggande i Göteborg, säger Lena Josgård, Affärsområdeschef för Mark- och projektutveckling på HSB Göteborg.

Juryn valde att utse Osmos till vinnare med följande motivering:
Förslaget visar en stram byggnad där träets möjligheter som byggnadsmaterial tas till vara på ett tydligt sätt. Känslan förstärks av att trä är fasadmaterial även i entrévåningarna. Fasaden har två skikt innanför den släta ytan fi nns det svängda ljusa träväggarna med indragna balkonger. Generösa och fint utformade trapphus bidrar till en bra koppling mellan byggnaden och gata. Gården, tillsammans den gemensamma takterrassen och ”social hub” i bottenplan, bidrar till möjligheten för sociala aktiviteter och möten. De gemensamma ytorna är utformade för att stödja de boendes möjlighet för en hållbar vardag t ex genom delnings - och lånefunktioner, cykelverkstad och odling.

Innovation och transparens präglar modellen för att genom detta projekt bidra till ett steg mot normalisering av trähusbyggande. Förslaget löser två av trähusens viktiga utmaningar – ljud mellan lägenheter och att skapa smala bostadsvolymer med goda boendekvaliteter som följd.

Extern spetskompetens inom hållbar utveckling har anlitats
Juryn för tävlingen har bestått av representanter från Göteborgs Stad där fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och stadsdelsförvaltningen Centrum deltagit. Juryn har även haft med en extern konsult vars spetskompetens är hållbar utveckling.

Branschen bjuds in den 18 april för mer information
HSB och Riksbyggen kommer tillsammans med Göteborgs Stad att bjuda in branschen till ett event den 18 april på Johanneberg Science Park, HSBs Lounge, plan 5 i Guldhuset, kl 15:00-16:30. Då kommer tävlingsbidragen att presenteras. Inleder gör Ulf Kamne (MP), kommunalråd med ansvar för stadsutveckling och miljö, och Jahja Zeqiraj (S) ordförande fastighetsnämnden. Media är välkommen att deltaga på träffen.

För mer information, kontakta:
Helene Eriksson, Affärsutvecklare HSB Göteborg, 010-442 20 05

Först i Sverige! HSB Göteborg är verifierat i hållbart samhällsansvar.
HSB Göteborg är ett kooperativt bostadsföretag och verkar från Lysekil i norr till Kungsbacka i söder. Vi erbjuder nyproducerade bostadsrätter i attraktiva områden, hyreslägenheter, ett fördelaktigt bosparande och ett heltäckande förvaltningsutbud för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Idag är det 67 000 medlemmar som alla äger HSB Göteborg tillsammans. I samverkan skapas Det Goda Boendet – goda bostäder, välskötta hus, trygg boendeekonomi och en god boende gemenskap. Och eftersom det är medlemmarna som äger HSB är det också de som demokratiskt beslutar om verksamheten. Detta skiljer HSB från övriga och ger också medlemmar möjlighet att utveckla sitt boende till något unikt och givande.