På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Våra webbplatser hsb.se och blogg.hsb.se innehåller cookies. En cookie  är en liten textfil, som webbplatsen som du besöker begär att spara på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa den efter användarens önskemål och val.

Så säger lagen

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om:

  •     att webbplatsen innehåller cookies,
  •     vad cookies används till.


Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se används för att webbplatserna ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatserna efter de val som du gör på dem.

Det finns tre typer av cookies. Samtliga typer används på hsb.se och blogg.hsb.se:

  • Permanent cookie: Sparas på din dator under en bestämd tid. Denna cookie används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förenkla ditt användande av webbplatsen.
  • Sessionscookie: Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
  • Cookies för statistik. Dessa är till för vår statistik över hur många som besöker vår webbplats.

Att undvika cookies

Om du inte vill samtycka till cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies, eller så att du informeras om att en webbsida innehåller cookies. Via  webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Kooperativ – snabbast växande företagsformen i Sverige

20 november 2017 ​Ekonomisk förening är den form som ökat mest bland nyregistrerade företag i år, jämfört med samma period förra året. Det är dessutom en företagsform med bra överlevnad. Det visar nya siffror från SCB som tagits fram på uppdrag av HSB Göteborg i samband med att kooperativa veckan inleds den 20 november.

Ekonomisk förening är den form som ökat mest bland nyregistrerade företag i år, jämfört med samma period förra året. Det är dessutom en företagsform med bra överlevnad. Det visar nya siffror från SCB som tagits fram på uppdrag av HSB Göteborg i samband med att kooperativa veckan inleds den 20 november.

Nystarter av ekonomiska föreningar, den kooperativa företagsformen, har ökat mer än andra företagsformer i Sverige under årets första tio månader, om vi jämför med samma period 2016. Nyföretagandet i stort ligger på nästan samma nivå som föregående år. Men bland ekonomiska föreningar är alltså nystarterna i år 9 procent högre från januari till oktober 2017, jämfört med 2016. Även enskilda firmor har ökat, om än något mindre, med knappa sju procent.

– Det är glädjande att se hur väl den klassiska kooperationen står sig i dagens kraftiga konkurrens. Det är särskilt intressant i turbulenta tider att företagsformer som står för öppenhet, demokrati och aktivt deltagande ökar i antal, säger Lars Göran Andersson, vd på HSB Göteborg


Kooperationen lever längre
Sannolikheten att en ekonomisk förening finns kvar efter tio år är mycket högre för en ekonomisk förening än för en enskild firma. HSB Göteborg har låtit SCB ta fram hur överlevnaden ser ut för ekonomiska föreningar jämfört med andra företagsformer och har funnit att bara 40 procent av de enskilda firmorna som startade 2006 är aktiva 2016. Motsvarande siffra för ekonomiska föreningar är 55 procent. När det gäller handelsbolag överlever endast ett av fyra, det vill säga 25 procent, sin tioårsdag. Aktiebolagsformen ligger något före ekonomisk förening i överlevnadsgrad. 61 procent av aktiebolagen som startade 2006 är fortfarande aktiva 2016.

– Vi gläder oss åt att många unga vill förverkliga idéer tillsammans – ofta utifrån ett engagemang för miljö och samhälle. Vi stödjer detta nyföretagande genom företagsrådgivaren Coompanion Göteborg, som bland annat erbjuder kostnadsfri rådgivning för dem som vill starta tillsammans. HSB Göteborg, med våra 90 år på bostadsmarknaden, är ett exempel på att kooperativ bryr sig om samhällsutveckling och håller över tid, säger Lars Göran Andersson.

----

Fakta: SCB har på uppdrag av HSB Göteborg tagit fram hur många av de ekonomiska föreningarna som startade 2006 som fortfarande är aktiva 2016. Nyregistreringarna är hämtade från Bolagsverkets statistik över företag och föreningar.

Kooperativ: Ett sätt att driva företag som kännetecknas av en medlem en röst, istället för röstandel fördelat efter insatt kapital, aktivt deltagande och öppenhet. Andra kännetecken är samhällshänsyn och att vinsten är ett medel – inte ett mål i sig.

Ekonomisk förening kallas ofta den kooperativa företagsformen där Lagen om ekonomiska föreningar är skriven utifrån de kooperativa värderingarna. En ekonomisk förening syftar till att skapa ekonomisk nytta för medlemmarna.

Vecka 47, Kooperativa veckan har initierats av Coompanion, rådgivare och främjare av kooperativt företagande för att synliggöra hur kooperativ gör nytta för människor och miljö över hela landet genom föreläsningar, seminarier, öppna hus och drop in-rådgivning med mera.

-----

Kontakt:
Carolina Andersson, presschef HSB Göteborg
Telefon: 010-442 21 40
E-post: carolina.andersson@hsb.se

Ingrid Bexell Hulten, kommunikationsanvarig CoompanionSverige
Telefon: 070-401 71 88
E-post: ingrid.bexell@coompanion.se

Först i Sverige! HSB Göteborg är verifierat i hållbart samhällsansvar.
HSB Göteborg är ett kooperativt bostadsföretag och verkar från Lysekil i norr till Kungsbacka i söder. Vi erbjuder nyproducerade bostadsrätter i attraktiva områden, hyreslägenheter, ett fördelaktigt bosparande och ett heltäckande förvaltningsutbud för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Idag är det 67 000 medlemmar som alla äger HSB Göteborg tillsammans. I samverkan skapas Det Goda Boendet – goda bostäder, välskötta hus, trygg boendeekonomi och en god boende gemenskap. Och eftersom det är medlemmarna som äger HSB är det också de som demokratiskt beslutar om verksamheten. Detta skiljer HSB från övriga och ger också medlemmar möjlighet att utveckla sitt boende till något unikt och givande.