På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Branschen kräver bättre information om byggprodukters påverkan på hälsa och miljö

22 maj 2018 Europakommissionen bör kräva mer information om byggprodukters kemiska innehåll och miljöpåverkan.Det skriver SABO, HSB, Riksbyggen, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Byggindustrier i ett gemensamt positionspapper.

Europakommissionen bör kräva mer information om byggprodukters kemiska innehåll och miljöpåverkan.Det skriver HSB, SABO Riksbyggen, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Byggindustrier i ett gemensamt positionspapper.

EU:s ovilja att lagstifta om byggprodukters innehåll har släppt in hälsovådliga produkter på marknaden, anser organisationerna. Medlemsländerna har därför skapat nationella system för att skydda sig mot detta, något som skapar handelshinder.

– Byggprodukters innehållsdeklarationer måste regleras centralt, annars hämmar vi den inre marknaden, säger Magnus Ulaner, miljöchef HSB Riksförbund.

Europakommissionen håller för närvarande på att revidera byggproduktförordningen, som reglerar märkning och innehållsdeklarationer av byggprodukter. Förordningen är starkt sammankopplad med EU:s kemikalielagstiftning, som effektivt förbjuder ämnen som klassas som ”mycket oroväckande” i byggprodukter.

Dessvärre tillåts fortfarande ämnen som har cancerogena, mutagena och hormonstörande effekter. För att få bukt med detta har bygg- och fastighetsbranschen för många år sedan enats om Byggvarudeklarationen. I en sådan deklaration beskrivs en byggprodukts kemiska innehåll och andra miljöegenskaper på ett sätt som går längre än lagstiftningen.

Denna information bedöms sedan utifrån Byggvarubedömningens kriterier, även det ett branschinitiativ, alternativt Sunda Hus kriterier, eller registreras i BASTA.

Trots dessa två initiativ finns luckor vad gäller information och därtill har initiativen växt allt för långsamt under många år. Därför behöver lagstiftningens basnivå höjas, menar organisationerna.

– Men med mer information om byggprodukter kan våra företag göra bättre val. Detta ger mervärde för både hyresgäster och fastighetsägare eftersom hälsorisker kan minimeras och byggmaterial inte behöver bytas ut om de i efterhand visar sig vara miljöfarliga, säger Magnus Ulaner.

Utöver att utöka produktdeklarationer med kemiskt innehåll bör Europakommissionen även komplettera med krav på information om produkters klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv samt hur man ska demontera och återvinna dem, framhåller organisationerna.

– Ska byggbranschen bidra till Parisavtalet och minska utsläppen av växthusgaser så behöver vi tillgång till information om produkternas klimatpåverkan, säger Magnus Ulaner.

– Bättre information kommer också öka möjligheten att återanvända material från rivning, något som kan vara svårt både om materialet innehåller farliga ämnen eller om innehållet är okänt. Genom bättre information förenklas övergången till en cirkulär ekonomi, säger Magnus Ulaner.

Byggvarubedömningen: läs mer här.

Sundahus: Läs mer här.

BASTA - the guidance to sustainable building and construction materials.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 620 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 28 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.