Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Göteborg vill se fler kvinnor på ordförandeposten – inspirerar ledamöter att leda sin bostadsrättsförening

04 juli 2022

Hos de 285 bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Göteborg är 45 procent av styrelseledamöterna kvinnor, ett resultat av målmedvetet arbete. Men endast tre av tio ordföranden är kvinna. Intresset var stort och frågorna många när HSB Göteborg bjöd in kvinnliga ledamöter till lunchseminarium med ordföranden i HSB Göteborgs styrelse, Lena Carlberg. Förutom lunch stod inspiration och frågestund på menyn.

Som ledande boendeaktör har HSB Göteborg kämpat målmedvetet för jämställdhet under mer än tio år och den egna styrelsen är idag jämställd. Men fortfarande finns ett arbete att göra när det kommer till kvinnliga ordföranden i bostadsrättsföreningarna – endast 30 procent av alla ordförande i HSB Göteborgs medlemsföreningar är kvinnor.

En del i arbetet är att inspirera fler att våga ta steget att räcka upp handen och därmed ställa sig till förfogande, något som HSB Göteborg identifierat som en tröskel för kvinnor.

– Det vi ser är att många, företrädelsevis kvinnor, känner sig osäkra kring hur långt ens ansvar sträcker sig, hur mycket tid som ordförandeskapet egentligen tar i anspråk och om man upplever sig vara den som är bäst lämpad, säger Lena Carlberg, ordförande i HSB Göteborgs styrelse.

När HSB Göteborg i maj arrangerade lunchseminarium på temat, var intresset stort för att lyssna och inspireras. Deltagarna fick en övergripande bild av vad rollen som ordförande innebär, med fokus på förkunskaper och vilket stöd som finns att tillgå. På agendan stod också frågor som ledarskap, delegering och konflikthantering, liksom konkreta tips och råd till de som tvekar inför att ta klivet till att ställa sig till förfogande i sin förening.

Påverkar sakfrågorna
HSB Göteborgs egna undersökningar visar bland annat att kvinnor i högre grad än män intresserar sig för hållbarhetsfrågor i sina bostadsrättsföreningar. De vill gärna se investeringar i exempelvis solceller och engagerar sig i frågor som rör odling av mat och möjligheter till självförsörjning. Likafördelning mellan könen, på ordförande posten och i styrelsen i stort, kan med andra ord påverka sakfrågorna som drivs av styrelsen.

– Om det bara är männen som håller i taktpinnen riskerar många viktiga perspektiv att gå förlorade. En styrelse ska representera sina medlemmar i viktiga frågor och för oss är bostaden demokratisk. Det är här den vardagsnära demokratin gror och arbetet ska inte sinkas av förlegade könsroller, säger HSB Göteborgs vd Lars Göran Andersson.

– Nyfikenheten är stor på ordförandeskapet, det visar inte minst intresset för lunchseminariet. Många som var med har efterfrågat fler tillfällen att ställa frågor, nätverka med andra i samma position och diskutera upplevda hinder. Glädjande nog visade utvärderingen att nära hälften av de som svarade på enkäten kunde tänka sig en roll som ordförande i framtiden, säger Lena Carlberg. 

Under nära ett sekel har HSB skapat framtidens boende, där trygghet och hållbarhet utgör centrala byggstenar. Jämställdhet är en aspekt av hållbarhetsarbetet som HSB arbetat aktivt med under en lång tid – redan för tio år sedan hade man en jämn könsfördelning i ledningsgruppen. Även styrelsen är jämställd. Nu planeras för fler aktiviteter för att som syftar till fler bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Göteborg att öka andelen kvinnliga ordförande genom att inspirera fler kvinnor att våga.

För mer information: 
Jens Holmberg, PR- och kommunikationsansvarig HSB Göteborg
jens.holmberg@hsb.se
070-721 50 11 

HSB Göteborg är ett kooperativt bostadsföretag som verkar från Lysekil i norr till Kungsbacka i söder. Vi erbjuder nyproducerade bostadsrätter i attraktiva områden, hyreslägenheter, ett fördelaktigt bosparande och ett heltäckande förvaltningsutbud för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Vi tror att det goda boendet skapas genom välskötta hus, trygg boendeekonomi och god gemenskap. 2020 valdes HSB till bostadsbranschens mest hållbara varumärke – för tredje året i rad!

Idag är det över 74 000 medlemmar som tillsammans äger HSB Göteborg och som demokratiskt beslutar om verksamheten. Detta skiljer HSB från andra och ger våra medlemmar möjlighet att utveckla sitt boende till något unikt och givande.