Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Skåne planerar förvärv av byggrätt från ABK i Kristianstad

07 juli 2022

I Östermalms Park i Kristianstad pågår en omfattande utveckling. Här planerar ABK 300 lägenheter samt parkeringshus och parkmiljö. Inom denna utveckling har ABK:s styrelse beslutat att inleda förhandlingar om att sälja byggrätt motsvarande ca 70 lägenheter till HSB Skåne. Dessa lägenheter ska vara i form av bostadsrätter.

– I och med detta kommer området att få en varierad bebyggelse med olika upplåtelseformer, säger ABK:s ordförande Christer Nilsson. Att området framöver ska innehålla både hyresrätter och bostadsrätter har under några år varit en viktig del i ABK:s styrelses tankar kring utvecklingen av Östermalms Park.

Efter genomförd utvärdering av inkomna anbud har ABK:s styrelse valt att gå vidare med HSB Skåne. Vd Henrik Strand och byggchef Karl-Henrik Persson är glada över att ABK nu kan fortsätta det goda samarbetet med HSB Skåne och få in en långsiktig aktör i utvecklingen av Östermalms Park.

– Vi tycker att det ska bli spännande att få vara med och utveckla en ny stadsdel i Kristianstad tillsammans med ABK och här kan vi ta med oss en hel del erfarenheter från det arbete inom stadsutveckling som vi driver framförallt i Lund. Vi har dessutom en väletablerad förvaltningsverksamhet med stor närvaro på orten sedan många år, säger Ann Irebo, vd på HSB Skåne.

Så snart affären står klar kommer HSB Skåne att påbörja arbetet med projektet.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 674 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Taggar

hsb skåne

Länkar