Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB-förening i bräschen – Installerar spillvattenåtervinning

10 juni 2024

HSB brf Linden är den första HSB-föreningen i Skellefteå som installerar spillvattenåtervinning. Tillsammans med en rad andra energiåtgärder kommer föreningen att spara ca 430 000 kWh/år.

Spillvattenåtervinning är en teknik för att återvinna värmen i avloppsvattnet. Det fångar upp föreningens spillvatten i en tank och tar vara på energin genom en värmepump, innan vattnet fortsätter till avloppet.
- Spillvattenåtervinning gör det möjligt att återanvända energi som annars hade gått förlorad, det är en åtgärd som kommer vara en stor bidragande del till den energibesparing föreningen gör i det här projektet, säger Rickard Jonsson, projektledare, HSB Norr.

HSB Brf Linden i Skellefteå bildades 1960 och består av 6 fastigheter och 127 lägenheter. 2021 utförde föreningen en energigenomgång med hjälp av HSB Norr, det resulterade i en rad åtgärdsförslag som möjliggjorde betydande energibesparingar kopplat till föreningens kommande underhåll.
- Genom att kombinera underhåll med energibesparande åtgärder blir investeringen betydligt mer lönsam och minskar kostnaderna på sikt, fortsätter Rickard.


Ann, ni är den första HSB-föreningen i Skellefteå som installerar spillvattenåtervinning, hur känns det att gå i bräschen?
- Det känns jättekul, vi tror att det här är framtiden och kan vi vara är en förebild så är vi gärna det, säger Ann Åström, ordförande, HSB brf Linden.

HSB Norr är den nordligaste av HSBs regionföreningar med ett verksamhetsområde som sträcker sig från Umeå i söder till Kiruna i norr. Föreningen ägs av drygt 40 000 enskilda medlemmar och 286 bostadsrättsföreningar. HSB Norr har 158 medarbetare på 9 orter och arbetar med allt från att bygga, äga och förvalta bostäder till utbildning och löpande rådgivning för både bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. HSBs uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa vad vi kallar Det Goda Boendet – goda bostäder, välskötta hus, trygg boendeekonomi och en god boendegemenskap. Eftersom det är medlemmarna som äger HSB är det också de som demokratiskt beslutar om verksamheten och ges chansen att utveckla sitt boende till något unikt och givande.

Taggar

Skellefteå
HSB Norr