Årshjul

Detta årshjul med plats för text och olika färger är framtaget som en mall som du enkelt själv kan göra ändringar i och publicera i t ex trycksaker eller digitala kanaler.

Årshjul

Mall för nedladdning