Årsstämma

Föreningen håller årsstämma via poströstning. Årsredovisning och stämmoprotokoll publiceras på hemsidan "mitt HSB efter stämmans utförande. Mitt HSB använd bankid för att logga in. www.hsb.se/skane.