Prislista för när man inte följer våra regler

Här följer de kostnader som vi debiterar Dig som inte följer våra trivsel- och skötselregler

Felsortering i våra miljöhus/soprum: 500 kr 

Placerade saker i miljöhusen/soprummen som inte kan sorteras i kärlen: 800 kr

Bristande städning i tvättstugan: Våra städkostnader minimum 800- 1000 kr

Placerade/slängda saker utanför skräpfickan: 1000 kr

Ej bortplockade grejer i trapphus o våningsplan efter 2 tillsägelser: 500 kr

Kastat skräp på området; fimpar, snuspåsar, papper mm  500 kr

Plotter, skadegörelse: Faktiska sanerings-renoveringskostnader + 500 kr

Parkerade motorfordon - bilar, mc- på våra innegårdar och vändzoner Vaktbolaget AVARNS bötesbelopp

Parkerade bilar, MC på våra gästparkeringsplatser utan giltigt p-tillstånd Vaktbolaget AVARNS bötesbelopp

OBS På samtliga avgifter som faktureras av föreningen tillkommer  en aktuell faktureringsavgift fn 80 kr/faktura