Prislista för när man inte följer våra regler

Här följer de kostnader som vi debiterar Dig som inte följer våra trivsel- och skötselregler
  • Felsortering i våra miljöhus/soprum: 500 kr. 
  • Placerade saker i miljöhusen/soprummen som inte kan sorteras i kärlen: 800 kr.
  • Bristande städning i tvättstugan: Våra städkostnader minimum 800- 1000 kr, enligt städbolagets kostnad.
  • Placerade/slängda saker utanför skräpfickan: 1000 kr.
  • Ej bortplockade föremål i trapphus o våningsplan efter 2 tillsägelser: 400 kr. Enligt Brandbestämmelser. 
  • Nerskräpning på området; fimpar, snuspåsar, papper mm  500 kr. OBS föräldraansvaret= föräldrarna är betalningsansvariga. 
  • Skadegörelse/klotter, skadegörelse: Faktiska sanerings-renoveringskostnader. OBS föräldraansvaret= föräldrarna är betalningsansvariga. Minimum 1000 kr. 
  • Parkerade motorfordon - bilar, mc- på våra innegårdar och vändzoner, gästparkeringar: Vaktbolaget AVARNS bötesbelopp.
  • Ny tagg 500 kr/styck.
  • Ny gästparkeringslapp 500 kronor.

 

OBS På samtliga avgifter som faktureras av föreningen tillkommer  en aktuell faktureringsavgift fn 80 kr/faktura.