Hedda Andersson Gymnasiet

Lunds kommun har länge planerat att utöka gymnasieorganisationen med en ny gymnasieskola: Hedda Andersson Gymnasiet. Utbildningsnämnden har nu beslutat att starta skolan redan höstterminen 2018. Hedda Andersson Gymnasiet kommer att lokaliseras i nuvarande Svaneskolans lokaler i avvaktan på att första etappen av de nya skolbyggnaderna står klara.
År 2022 ska Lunds femte kommunala gymnasieskola, Hedda Andersson-gymnasiet, stå klart med plats för cirka 2000 elever
I den första länken tas trafiksituationen upp på sidan 34.
I den sista länken kan du se arkitektförslagen

Bilden visar hur Hedda Andersson Gymnasiet kan komma att
se ut, men det är ett utkast/tävlingsbidrag och kan komma att
förändras. Rättigheterna till bilden tillhör Wingårdhs
Arkitekter/AART.

 

Hedda Andersson Gymnasiet

Länk till kommunen om ny gymnasieskola