Sammandrag från Styrelsemöte den 23 Augusti 2022

25 augusti 2022

• Nytt taxeringsvärde 383 146 00 kr

• En Arborist (person som beskär och fäller träd) har varit runt och tittat på våra träd. Hon har gjort en Trädvårdsplan med en sammanställning av åtgärder.