Sammandrag från styrelsemötet den 22 januari 2019

29 januari 2019

·        På lekplatsen återstår målning, vilket får vänta till våren. Ny gungställning med kompisgunga och 2 separata gungor är beställda.

·        Tyvärr har några lägenhetsinnehavare ställt ut bl.a. spis, diskmaskin osv i källare och eftersom vi inte kan bevisa vem som gjort detta får föreningen betala för bortfraktning av dessa maskiner till en kostnad som drabbar oss alla.

 

·        Den 4 februari kommer firman Cykelhjulet att plocka bort de cyklar som ej är namnade med Brf Gasverket.

 

·        Vi har haft översyn av manglar i alla husen och styrelsen har beslutat att köpa in 7 st. som inte fungerar och att reparera resten.

 

·        Några lägenheterna på bottenvåningen har haft nattlig påhälsning av uteliggare. Securitas har därför utökat sin bevakning under natten, vilket har gett resultat.