På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Renovering av balkonger

Balkongrenovering

Vid Brf Knutsgårdens årsstämma den 1 juni 2020 gavs information om den förestående balkongrenoveringen. Eftersom en del medlemmar inte hade möjlighet att närvara, ges här också en skriftlig information.

Balkongerna har nu nått den punkt där en renovering är nödvändig för att vi inte ska riskera säkerheten för boende och förbipasserande.

Detta gäller alla balkonger som har balkongräcke av grå betong. Det innebär att de sex hörnbalkongerna mot utsidan av huset, som har räcken av vitmålade metallstänger eller är inglasade inte renoveras nu. Alla de övriga 55 balkongerna kommer att renoveras.

Balkongerna är i lite olika skick, men det finns inte någon balkong som är i så gott skick att den inte alls behöver renoveras.

Vid renoveringen kommer balkongräckena att tas ner och bytas mot nya. De nya kommer att se likadana ut, med den skillnaden att de måste göras lite högre för att uppfylla myndighetskraven. Vi hoppas att detta kan lösas genom att man gör balkongräckena lika höga – eller till och med något lägre – än idag, och sedan monterar på en överliggare i vit metall så att räcket når upp till 110 cm som är kravhöjden.

På själva balkongplattan kommer all skadad betong att bilas bort. Det innebär på de allra flesta (kanske på alla) att all betong måste bilas bort. Sedan byts skadade armeringsjärn ut och en ny balkongplatta gjuts.

Det kommer att byggas ställning på de fasader som har balkonger.

Bilningen kommer att väsnas, inte bara in i den lägenhet som renoveras. Ni som bodde här när vi bytte fönster kan nog jämföra det med hur det lät när tegelbalkarna ovanför fönstren bilades ner i samband med fönsterbytet.

I de lägenheter som har en balkong av den typ som delvis går innanför fasadlivet (se ritningen), kommer det eventuellt att behöva sättas några stöttor inne i rummet innanför balkongen medan renoveringen av den enskilda balkongen pågår. Det beror på att det finns armeringsjärn i de balkongerna som går rakt genom balkongen in i rummen vid båda sidorna.

Vi bedömer att hela entreprenaden kommer att ta 6-8 månader, och vi arbetar för att den ska komma igång så snart som möjligt. Det tidigaste som vi bedömer är möjligt är i oktober månad. I början av september kommer vi att veta mer, och det planeras ett informationsseminarium den 7 september kl 18,00.

Om ni har frågor eller synpunkter innan dess, så är ni välkomna att kontakta Ulrika Lindmark, som styrelsen har utsett att ta hand om balkongrenoveringen. Ulrika nås via mail annaulrika.lindmark@gmail.com eller telefon 0705-31 74 22.

/Styrelsen 2020-06-02

  • skadad balkong mot gård.JPG
    skadad balkong mot gård.JPG
  • skadad balkong.JPG
    skadad balkong.JPG