Digital inloggning, tvättstugorna

Instruktion till inloggningen

Inloggning till tvättstugorna, följa instruktiolnen

Bokning sker via webbläsare och nås genom att skriva: http://82.209.189.86/

Tips: Använd Google Chrom för att logga in

skriv in logga nr ovan och  skriv in  nr på tvättaggen som du får av Vicevärden 

Där kommer alternativ komma att logga in med kortnummer och pinkod. Kortnummer är registreringsnummer till taggarna (8-siffror). Pinkod är ditt lägenhetsnummer med en 0:a framför för alla dem som har lägenhetsnummer mellan 0000 – 0999. Kontakta expeditionen för ditt kortnummer!