Information, Laddstolpar

Installation, laddstolpar
"Vi håller nu på att installera laddstolpar på det övre planet enligt stämmobeslut. Laddstolparna beräknas vara klara för användning i slutet av oktober. Mer information om hur laddning går till kommer."