Föreningen genomför cykelrensning

14 maj 2021

Information till medlemmar och boende i HSB Bostadsrättsförening Linero i Lund

Onsdag den 12 maj påbörjas uppmärkning av samtliga cyklar på fastigheten. De cyklar som fortfarande har markeringen kvar den 4 juni kommer att förflyttas till förvar i tre månader. Medlemmar uppmanas därför att ta bort markeringen på sina cyklar inom tre veckor. Sker det ett missförstånd och ni önskar återfå er cykel efter den 4 juni kontakta vicevärden för att få er cykel återlämnad. Efter tre månader anses cyklarna vara övergivna och återvinns. Markeringen finns fastsatt på styret.

Med vänliga hälsningar
Ekohjulet Cykelåtervinning
på uppdrag av HSB Bostadsrättsförening Linero i Lund

Information to members and residents in HSB Bostadsrättsförening Linero i Lund

On Wednesday, 12th of May, a markup of all bicycles on the property will be carried out. The bikes that still have the mark left on June 4th will be removed and put into custody for three months. Members are therefore encouraged to remove the mark on their bikes within three weeks. If there is a misunderstanding and you want to get your bike back after 4th of June, contact the Vicevärd to have your bike returned. After three months, the bikes are considered abandoned and recycled. The marking is attached to the handlebars.

Sincerely
Ekohjulet Cykelåtervinning
On behalf of HSB Bostadsrättsförening Linero i Lund