Viktig Information

20 juni 2021

Den nya vicevärden som tar över efter Simon heter  Nils Sandström och jobbar även han för Climat80, det är alltså fortfarande Climat 80 som kommer att ansvara för vicevärdstjänsten.

Inga större förändringar kommer att ske mer än nytt namn, nytt ansikte och nya kontaktuppgifter som ni ska använda för sådana ärenden som är ämnat för vicevärden.

Telefon: 046-10 14 14
E-post: expeditionen@brf-linero.se

Ärenden direkt till styrelsen: styrelsen@brf-linero.se

Det gamla telefonnumret till vicevärden, 0709-10 50 53, kommer inte längre vara kopplat till vicevärden.

Expeditionen (Kämpagränden 21 D ) är öppen varje måndag, onsdag, torsdag 08:00-12:00.
Expeditionen är självklart stängd på röda dagar samt helgdagar. 

Climat80 fastighetsförvaltning svarar för fastighetsskötseln samt vicevärdstjänsten. 
Felanmälan görs på telefon måndag-torsdag kl. 8:00-10:00 Tel 046-10 14 14 
ÖVRIGA TIDER Felanmälan mail: fastighetsservice@climat80.se

Jour-tjänst, icke arbetstid, endast akutfall:
Örestads bevakning Tel:040-93 12 70

Kabel-TV: ComHem: 0771-55 00 00

Bredband Telenor: 020-22 22 22
Brf Lineros kundnummer till Telenor: 99 82 84 004

Vid behov av skadedjursbekämpning: 
Anticimex: 0771-40 11 00
Uppge adress samt fastighetsförsäkring (Länsförsäkringar).

Återsamlingsplats: Vi har en återsamlingsplats på gräsmattan vid flaggstången straxt utanför Kämpagränden 13 F.

Polis, Ambulans, Brandkår: 112 
Polisen, ej akuta fall: 114 14