Passersystem och porttelefon

01 juli 2019 Dags för ett säkrare passersystem

Vårt nuvarande låssystem för portarna är omodernt och har en hel del nackdelar. Om någon till exempel tappar bort sin portnyckel, ökar osäkerheten för alla i huset, eftersom fel person kan hitta nyckeln och ta sig in. I värsta fall tvingas vi då byta lås till porten och skaffa nya portnycklar till alla i huset. Ytterligare en svaghet är att vi idag ibland måste lämna ut nycklar till hantverkare, hemtjänst, tidningsbud med flera. 

Föreningen kommer under september månad att installera ett elektroniskt passersystem. Boende kommer efter driftsättning av systemet att låsa upp samtliga berörda dörrar med en nyckelbricka, vilket ökar säkerheten och minskar inbrottsrisken i vår fastighet. 

Vid entréportarna monteras porttelefon med beröringsfri läsare.

Installationen kommer att utföras av SafeTeam Lås-Borgström och Strands Eltjänst. Deras logotyp finns på deras arbetskläder. Ingen installation kommer att göras inne i lägenheter utan endast i gemensamma utrymmen. Allt beräknas vara installerat och klart under oktober. 

För att upprätta detta system behöver styrelsen få in lite uppgifter från samtliga boende. Blankett kommer att skickas ut till alla lägenhetsinnehavare under augusti månad.  

Passerbricka (taggar) i stället för koder

Inom den närmaste tiden kommer vi att byta till ett nytt passersystem för portarna. Bytet görs i tre steg. När bytet är helt klart har vi ett modernt, lättskött och säkert passersystem för alla hus i föreningen inklusive källaren Kämpagränden 5.

Portnycklar ersatts med passerbrickor (taggar). Du håller upp passerbrickan mot dosan vid porten och porten öppnas. Skulle någon tappa sin bricka, spärrar vi den direkt. Ägaren till den borttappade brickan får snabbt en ny.

Porttelefon vid huvudentréerna

Med det nya passersystemet finns alltså inga koder att lämna ut. Om en besökare till dig vill komma in, ringer besökaren dig via porttelefonen genom att trycka på en knapp på dosan vid porten. Systemet ringer då upp det nummer du har lämnat till oss och som vi har lagt in i systemet. Antingen går det till din fasta telefon eller din mobil. 

Om besökaren är välkommen, öppnar du med att trycka 5 på din telefon. Vissa besökare som tidningsbud, hemtjänst, posten, nära anhöriga, hantverkare m.fl. får egna passerbrickor. De brickorna kan vi, om vi och du vill, styra så att de bara fungerar t.ex. vissa utvalda tider på dygnet eller under en begränsad tid.

Inga telefonnummer syns på skärmen, enbart namnen på de boende i en alfabetisk lista.

Arbete i tre steg

Det nya passersystemet kommer att installeras och sättas i drift under ett antal veckor. Arbetet görs i tre steg.

Arbetena börjar under vecka 35 26-30 augusti. 

Det andra steget

Ni kommer att få blankett att fylla i med vilka uppgifter som ni vill skall stå i porttelefonerna samt vilket telefonnummer som porttelefonen skall kopplas till.

Vänligen fyll i blanketten och lägg den i postlådan Kämpagränden 21D senast 2019-09-08

Det tredje steget

Överlämnas passerbrickor (taggar) till er och vi går igenom hur passersystemet fungerar och ni får en skriftlig detaljinstruktion. Det nya systemet sätts därefter i drift.

Vi vet inte exakt när det här steget startar. Besked kommer.

Uppdatering 19/10:  Rättelse av företagsnamnet Strands Eltjänst.