Till samtliga hyrestagare av garageplats

14 mars 2021

Allt för ofta, och gång på gång, upptäcks det att garageportar står olåsta.

Oavsett hur kort tid Du är ute med bilen så kan obehöriga ta sig in i garaget och därmed till hela garagelängan. Detta beror, i största sannolikhet, på slarv eller brist på respekt gentemot era garagegrannar.

Du som hyresgäst av garageplatsen är skyldig enligt avtalsvillkoren att se till att garaget är låst. Efterföljs inte dessa villkor så delar föreningen ut en varning till berörd medlem och hyresgäst. Sker det efter detta ingen bättring så kan hyresgästens rätt att hyra garaget bli förverkat.

Läs om detta och övriga regler i era avtal samt på hemsidan, Regler & Anvisningar.

Har ni problem med att låsa er port så måste ni omedelbart anmäla detta till Climat80s felanmälan, fastighetsservice@climat80.se eller 046-10 14 02.

Brf Linero