F.d vicevärdskontoret

har öppet varje onsdag 17:30-18:30.

Lokalen ligger i källaren i hus nr 17.
Vi har skylten märkt ute på nergången till källaren