Renovering

Regler för renovering till alla boende på Brf. Trollenäs!

Alla boende på Trollenäs brf. Är ansvariga för den gemensamma boendemiljön i sina hus. Det är viktigt att ta hänsyn till samtliga boenden under renovering för allas trivsel. Därför ber vi var och en respektera följande regler när ni renoverar:

  • Arbete som orsakar buller eller andra störande moment ber vi er medlemmar respektera följande tider: Vardagar 08-18, Lördag och söndag: 10-18. På helgdagar såsom julafton, nyårsafton, påskafton rekommenderas att ingen renovering som orsakar oljud utförs.


Störande arbeten är t.ex: borrning, bilning i golv och väggar, håltagning i betongväggar, golvslipning, hamrande etc. Vänligen koncentreras till kortast möjliga tid.


OBS! Detta betyder att du också är ansvarig för anlitade hantverkare och att de är 

införstådda med föreningens regler. 

 

  • När du renoverar är det viktigt att arbetet sker inne i lägenheten och att allt damm och smuts tas omhand i trapphusen och vid éntren. Byggavfall får ej placeras i trappuppgång eller vid éntren utan ska transporteras bort omgående samma dag. Byggmaterial och stora delar av emballage får ej lämnas vid miljöstationen. 


För allas trivsel kan det vara bra att informera grannar om större renoveringar, dvs renoveringar som tar flera dagar/veckor. Sätt gärna upp informationslappar i ditt trapphus eller knacka på hos var och en.