Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Nominera till årets bostadsrättsförening

Nominera årets bostadsrättsförening

För nionde året i rad delade vi, den 15 september 2020, ut pris för årets bostadsrättsförening. Priset år 2020 gick till HSB brf Linden i Ystad. Stort grattis!

Årets bostadsrättsförening är en utmärkelse som du kan nominera din egen, eller någon annan förening till. Det kan handla om en förening som verkligen värnar om sina medlemmar, där kommunikation och gemenskap är ledstjärnan i allt som görs eller där förhållandet mellan styrelsen och de boende är öppet och bjuder in till dialog. Kanske är det så att föreningen arbetar aktivt med sin boendemiljö såväl inne som ute för att du verkligen ska trivas och känna dig trygg. Eller har du kanske en helt annan motivering till varför just din, eller någon annan förening borde få utmärkelsen årets bostadsrättsförening. Tänk på att den nominerade föreningen behöver vara en medlemsförening i HSB.

Nu kan du nominera 2021 års bostadsrättsförening, fyll i formuläret här på sidan! Sista dag för nominering är den 31 december 2021.

De som vinner denna fina utmärkelse får, förutom tonvis med ära och riktigt fina priser även en kortare artikel om sin förening i HSB Uppdraget!

Nominering


Personuppgifter som lämnas till HSB Skåne behandlas i enlighet med HSB Skånes policy för behandling av personuppgifter, med information om bl.a. ändamål och rättslig grund för behandling, och om registrerades rättigheter.
Informationen finns tillgänglig på www.hsb.se/skane. Frågor och synpunkter skickas till personuppgifter-skane@hsb.se, eller besök något av våra kontor.

HSB brf Linden i Ystad – vinnare av årets bostadsrättsförening 2020!

Styrelsen har genom olika insatser försökt att öka gemenskapen, trivseln och tryggheten i föreningen.

I HSB brf Linden i Ystad är de boende till stor del 55+ och flera ensamhushåll. Styrelsen har därför genom olika insatser försökt att öka gemenskapen, trivseln och tryggheten. I flera år har de arrangerat luciakaffe som är mycket uppskattat. Detta har inspirerat styrelsen till att utöka antalet träffar. De har därför sedan en tid tillbaka också arrangerat pubkväll varannan månad där de boende träffas samlingslokalen.

HSB brf Linden har också förnyat och förskönat sin gemensamma trädgård och efter färdigställandet firades detta med grillparty för alla boende. En av de boende i föreningen är chaufför på Lilla tåget (som vanligtvis kör turister runt Ystad sommartid) och sedan två år tillbaka har föreningen sommartid erbjudit en rundtur med detta tåg där färden slutar vid ett av Ystad trevliga sommarcaféer. Detta har gjort det möjligt för föreningens boende som är rörelsehindrade att komma ut på en fin tur runt Ystad.

Sedan hösten 2019 anordnas café Linden där de boende träffas och dricker kaffe med kaffebröd varannan onsdag till självkostnadspris. Sommartid samlas de som vill vid föreningens boulebana en gång i veckan för tävla i boule. Det fina gensvar som styrelsen har fått från de boende sporrar dem till att arbeta vidare med insatser för att öka gemenskapen, trivseln och tryggheten i föreningen.

Artikel i Ystad Allehanda om årets bostadsrättsförening 2020.

HSB brf Nordmannen i Lund - vinnare av årets bostadsrättsförening 2019!

Föreningen får utmärkelsen årets bostadsrättsförening för deras arbete med modernisering och värnandet om medlemmen.

HSB brf Nordmannen har genom installation av modern och energisnål LED-belysning bidragit till att öka tryggheten och trivseln i föreningen. Föreningen har även genomfört renoverings- och förbättringsåtgärder på såväl tvättstuga som föreningslokal.

De senaste åren har föreningen även tagit ett totalgrepp runt utemiljön genom att bland annat rensa upp bland större buskage och genom att ta bort träd som stått nära byggnader för att bland annat motverka mossangrepp på taken.

HSB brf Nordmannen arbetar för sina medlemmar, vilket märks genom att de boende trivs i föreningen och bor här länge.

HSB brf Solbyn i Dalby - vinnare av årets bostadsrättsförening 2018!

Föreningen får utmärkelsen årets bostadsrättsförening för att de under det senaste året flyttat fram sina positioner inom miljöområdet.

I mitten på 1970-talet började ett matlag på Vänskapens Hus i Lund att drömma om att bo och leva mer ekologiskt. Drömmarna och tankarna blev till konkreta idéer och planer som resulterade i en ekoby i norra Dalby. Nya principer för energieffektivt byggande implementerades liksom möjligheter att på olika sätt leva miljövänligt. 30 år efter att bostäderna stod klara har byggtekniken i samhället i stort hunnit ikapp i fråga om energieffektivitet. Flera av de tekniker som testats i Solbyn är numera standard i nybyggda hus. På andra områden, inte minst det sociala, är Solbyn fortfarande unikt med gemenskap och gemensamt ansvar.

HSB brf Solbyn får utmärkelsen årets bostadsrättsförening för att de under det senaste året flyttat fram sina positioner inom miljöområdet genom att till exempel installera ett toppmodernt utebelysningssystem baserat på LED-teknik och smart styrning med målet att minska energianvändningen med 70%. De har även installerat tre rejäla solcellsanläggningar för att producera en del av den el som används i föreningen. Och inte minst arbetat med det sociala hållbarheten som gått som en röd tråd genom alla år.

Brf Sting och brf Charlottsborg i Kristianstad – vinnare av årets bostadsrättsförening 2017

Ett gemensamt arbete ledde fram till utmärkelsen

Utmärkelsen delades år 2017 mellan de båda föreningarna brf Charlottsborg och brf Sting för deras gemensamma insatser för området. Den vinnande motiveringen löd:

"De båda föreningarna har under de senaste åren arbetat proaktivt med att öka säkerheten för de boende och arbetat hårt för att engagera polis, kommun, myndigheter och näringsliv i detta arbete. Arbetet har resulterat i flera goda samarbeten med bland andra kommunpolis och två skickliga områdespoliser. Arbetet har resulterat i att kommunen har tagit ett större ansvar för barnen på området bland annat genom projektet "Aktiv sommar på Challan".

Flera projekt har genomförts för att öka trivseln för de boende genom att exempelvis anlägga mysiga träffpunkter och en gemensam festivaldag på våren. Föreningarna fortsätter att driva det goda arbetet framåt för såväl de boende som för hela området."

Om priset säger de båda ordförande: – Vi var inte alls beredda på att vi skulle få mottaga detta pris, men det känns både kul och hedrande då det är en bekräftelse på det arbete som vi lägger ner. Det känns också otroligt kul att vi fick detta pris tillsammans då det är ett stort gemensamt arbete som vi bedriver.

Brf Tingvallen i Lund – vinnare av årets bostadsrättsförening 2016

Läs den vinnande nomineringen

Brf Tingvallen bedriver ständigt ett aktivt och målmedvetet miljöarbete såväl utomhus som inomhus. Föreningen utför kontinuerligt små och stora åtgärder som exempelvis att byta ut sin belysning till modern och energisnål LED samt att inom det närmsta provborra för bergvärme/geoenergi. Miljön är något som flera bostadsrättshavare i brf Tingvallen också värnar om, vilket gör miljöarbetet i föreningen både lättare och roligare för styrelsen. Som en av Lunds största bostadsrättsförening kan brf Tingvallen inspirera andra bostadsrättsföreningar att satsa på liknande projekt genom att dela med sig av sina erfarenheter.

Brf Grönvall i Ystad – vinnare av årets bostadsrättsförening 2015

Med en fin nominering kammade HSB brf Grönvall i Ystad hem priset som Årets Bostadsrättsförening 2015.

HSB brf Grönvall i Ystad kammade hem priset som Årets Bostadsrättsförening 2015, med motiveringen: "Genom ett aktivt arbete under flera år har föreningen fått en trivsam och öppen stämning mellan medlemmarna. Detta har bidragit till ett varmt klimat där de boende samarbetar och umgås. /.../ Med sina återkommande fikaträffar och andra arrangemang tar denna förening hand om sina medlemmar på ett föredömligt vis."

Resan dit föreningen är idag började för sju år sedan då den nuvarande ordföranden, Britt-Marie Persson, flyttade in. – Jag blev invald i styrelsen ganska snabbt och föreslog då att vi skulle göra gården mer tillgänglig och dra upp det buskage som skilde föreningens två fastigheter åt, berättar Britt-Marie.

En ny gård för ökad gemenskap

Med gemensamma krafter började den nya gården ta form och tillsammans med HSB gjordes plattsättningen om, då även samtliga trappor togs bort för att öka tillgängligheten.
– Det blev ett fantastiskt startskott för den gemenskap som vi har i föreningen idag. Att hugga i och tillsammans hjälpas åt för verkligen människor samman, berättar Britt-Marie.

Sedan gården blev färdigställd träffas de boende där regelbundet och utöver de spontana fikaträffarna anordnar styrelsen årligen julbord, nationaldagsfirande och kräftskiva. Ryktet om föreningens sammanhållning har även spridit sig och numera säljer lägenheterna inte enbart på sitt läge, utan även på det sociala mervärde som föreningen erbjuder.

Stora förändringar kräver öppet klimat

Föreningen har även genomfört en rad andra stora renoveringar under åren. Det senaste var stambyte av avlopp, vatten och el. Här valde styrelsen att ta hjälp av en projektledare från HSB.
– Arbete som inte kräver specialkompetens går bra att göra själv, men vid stora jobb är det viktigt att allt blir rätt och därför valde vi att ta hjälp av HSB, berättar Britt-Marie.

Trots att stambytet tagit sin tid och bitvis varit påfrestande för de boende har det aldrig varit några större klagomål.
– Vi arbetar med ett öppet klimat och stor tillgänglighet i styrelsen. Vi lägger också stor vikt vid att involvera och informera de boende. På så vis får vi bättre gemenskap, ökad förståelse och lättare att driva igenom även lite jobbiga beslut, berättar Britt-Marie.

Om utmärkelsen Årets brf

Utmärkelsen Årets bostadsrättsförening har även uppmärksammats av de boende och det har kommit många positiva reaktioner. Själv säger Britt-Marie: – Jag skickade själv in nomineringen, men det var helt oväntat att vi skulle vinna. Det känns dock otroligt roligt då det är en bekräftelse på att det arbete vi gör i styrelsen verkligen är bra.