På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Laglig grund för behandling

Alla organisationers hantering av personuppgifter måste ha stöd i någon av de sex lagliga grunder som finns i GDPR. De fyra grunder som framförallt är aktuella för bostadsrättsföreningens personuppgiftsbehandlingar finna beskrivna nedan.

Fullgöra avtal med den enskilde
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den enskilde är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den enskilde innan ett sådant avtal ingås.
Kommentar:
Exempelvis kan kontouppgifter behöva inhämtas om betalning ska ske till den enskilde enligt avtalet.

Fullgöra en rättslig förpliktelse
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som den personuppgiftsansvarige har.
Kommentar:
Den rättsliga förpliktelsen kan t.ex. följa av bostadsrättslagen eller någon annan lag. Ett exempel på sådan rättslig förpliktelse enligt bostadsrättslagen är att bostadsrättsföreningen är skyldig att föra en lägenhetsförteckning (som enligt krav i lagen ska innehålla flera olika personuppgifter). Föreningen har alltså en laglig grund för hanteringen av dessa personuppgifter i lägenhetsförteckningen.

Samtycke
Den enskilde har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
Kommentar:
Samtycke bör väljas i sista hand som laglig grund då det ställs höga administrativa krav kring införskaffande av samtycke och då ett samtycke alltid kan tas tillbaka av den enskilde.

Intresseavvägning
Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den enskildes intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.
Kommentar: Om det inte går att hitta någon annan lämplig grund kan det övervägas om intresseavvägningen kan vara en grund. I sådana fall ska bostadsrättsföreningens intresse väga tyngre än den enskildes.