På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Våra webbplatser hsb.se och blogg.hsb.se innehåller cookies. En cookie  är en liten textfil, som webbplatsen som du besöker begär att spara på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa den efter användarens önskemål och val.

Så säger lagen

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om:

  •     att webbplatsen innehåller cookies,
  •     vad cookies används till.


Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se används för att webbplatserna ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatserna efter de val som du gör på dem.

Det finns tre typer av cookies. Samtliga typer används på hsb.se och blogg.hsb.se:

  • Permanent cookie: Sparas på din dator under en bestämd tid. Denna cookie används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förenkla ditt användande av webbplatsen.
  • Sessionscookie: Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
  • Cookies för statistik. Dessa är till för vår statistik över hur många som besöker vår webbplats.

Att undvika cookies

Om du inte vill samtycka till cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies, eller så att du informeras om att en webbsida innehåller cookies. Via  webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Onsdag
24
Januari 2018

Välkommen till ägarträff med HSB Skånes styrelse!

Våra ägarträffar är ett tillfälle där företrädare från bostadsrättsföreningarna tillsammans med HSB Skånes styrelse förenas i idé- och erfarenhetsutbyte samt diskussioner kring gemensamma frågor. Den här gången kommer vi att diskutera HSB-ledamotens roll - nu och i framtiden.

Hotel Statt
Frykholmsgatan 13
Hässleholm
24 januari 2018
18:00 - 21:00

I egenskap av styrelsemedlem i en av HSBs bostadsrättsföreningar inbjuds du härmed till årets ägarträff vars tema är HSB-ledamotens roll, nu och i framtiden.

För HSB som kooperation är demokrati och medinflytande grundvalar för all vår verksamhet. Att stärka och fördjupa medlemmarnas möjlighet att påverka och vara delaktiga inom hela HSB Skånes organisation är därför en av våra viktigaste uppgifter. Ägarträffarna fyller här en viktig funktion. Här har du möjlighet att möta HSB-ledamöter från olika bostadsrättsföreningar och representanter för HSB Skånes styrelse men också träffa och utbyta åsikter med styrelseledamöter från andra bostadsrättsföreningar. 

Din medverkan i årets ägarträff är viktig för att träffen ska bli givande och ge goda möjligheter till utveckling av den framtida ledamotsrollen. Vi vill därför att du ägnar en stund innan träffen till att tänka till om hur du upplever HSB-ledamotens roll: 

  • Vilka förväntningar har ni i bostadsrättsföreningens styrelse på HSB-ledamoten?
  • Stämmer de förväntningar ni har på ledamoten med hur det fungerar i verkligheten?
  • Hur tänker ni kring ledamotsrollen i framtiden? 

Skriv kortfattat ner dina/era tankar och försök formulera tre punkter du gärna vill diskutera med representanter från andra bostadsrättsföreningar vid den kommande ägarträffen. 

Det bjuds på lättare förtäring och alla träffar börjar klockan 18.00 och slutar senast klockan 21.00.

Sista anmälningsdag 16 januari. 

Välkommen!

Styrelsen HSB Skåne
Sven Gudmundsson, ordförande

Anmälan till Ägarträffen


Hur många personer kommer?
Jag godkänner att HSB lagrar dessa uppgifter som kan komma att användas för statistik, marknadsanalys och marknadsföring internt inom HSB. Uppgifterna lagras i enlighet med PUL.

Till kalendariet