På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Bokföringsnämnden stoppar tillämpning av progressiva avskrivningar

29 april 2014 Igår, måndagen den 28 april, tog Bokföringsnämnden upp frågan om progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar. Resultatet blev att dessa progressiva avskrivningar har förbjudits. Fredrik Boo, affärsområdeschef inom finans & administrativ förvaltning i HSB Skåne förklarar här det aktuella läget och vad som kommer hända nu.

Bakgrund

Från och med den 1 januari 2014 började nya redovisningsregler enligt K2 och K3 gälla för bostadsrättsföreningar. Dessa kommer i form av ändrade ekonomiska förutsättningar påverka bostadsrättsföreningarnas redovisning på ett påtagligt sätt från och med bokslutet 2014.

Organisationerna HSB, Bostadsrätterna, SBC och Riksbyggen har under en tid fört en dialog kring de nya regelverken och dess konsekvenser för bostadsrättsföreningarna, deras medlemmar bostadsrättsinnehavarna och inte minst de potentiella medlemmarna samt andra intressenter som exempelvis kreditgivare. Organisationerna enades om en gemensam hållning och har fört en löpande dialog med Bokföringsnämnden. Enligt ett pressmeddelande den 14 februari i år från FAR som är en branschorganisation för revisorer och redovisningskonsulter föreslår de att Bokföringsnämnden bör undanta bostadsrättsföreningarna från de nya redovisningsreglerna där progressiva avskrivningsplaner ej är tillåtna.

Bokföringsnämnden tog igår, den 28 april, upp frågan om progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar.

 

Så här skriver de i sitt beslut

”Det har framkommit att Bokföringsnämnden vägledningar har tillämpats på annat sätt än avsett i fråga om avskrivning av byggnader i bostadsrättsföreningar. Mot bakgrund av detta och de regelverk bostadsrättsföreningar omfattas av har nämnden beslutat att förtydliga K2-regelverken. Det klargörs att progressiv avskrivning av byggnader inte är en tillämplig avskrivningsmetod. Bokföringsnämnden ambition är att nämndens regler inte ska ändras alltför ofta och att en utvärdering ska göras inom de närmaste åren. Dagens beslut innebär ett klargörande som har en sådan principiell betydelse att det inte är önskvärt att vänta till dess att den planerade utvärderingen äger rum.”

Riksförbundet tolkar detta som att progressiva avskrivningar därmed är förbjudna. Det är givetvis ett olyckligt beslut som kan slå igenom i höjda boendekostnader, alternativt att bostadsrättsföreningarna går med underskott, vilket inte är möjligt att upprätthålla som metod under längre tid. Riksförbundet bedömer att beslutet berör en betydande del av de bostadsrätter som har byggts efter 1990, samt även många ombildade bostadsrättsföreningar. Det kan handla om storleksordningen nära en fjärdedel av alla bostadsrättsföreningar som kan vara berörda. Riksförbundet har tillsammans med Riksbyggen, Bostadsrätterna och SBC genomfört en intensiv lobbyverksamhet i denna fråga. Det ledde till att Bokföringsnämnden utlovade att komma med ett klargörande i frågan igår den 28 april. Vi hade förhoppningar om att detta ”klargörande” skulle leda till att man hade för avsikt att öppna upp för ett eget regelverk kring bostadsrättsföreningar, men så är inte fallet.

HSB Skåne kommer snarast inleda en utredning tillsammans med Borevision, därefter kommer vi kunna förmedla en tydligare bild av vilka bostadsrättsföreningar som berörs och i vilken omfattning.

För ytterligare frågor hänvisar HSB Skåne sina bostadsrättsföreningar till föreningens respektive ekonom.

Med vänlig hälsning
Fredrik Boo
Affärsområdeschef
Finans & administrativ förvaltning, HSB Skåne