På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Magisk ledamotkonferens för hela HSB Skåne

13 oktober 2014 Den 10-11 oktober arrangerade HSB Skåne sin årliga ledamotkonferens på Ystad Saltsjöbad. Deltagarantalet var större än någonsin och likaså engagemanget och glädjen. Vi vill påstå att föreningsrepresentanter och personal från HSB Skåne tillsammans skapade magi och gjorde denna konferens till den bästa någonsin.

Bostadsrättsföreningar med spridning över hela HSB Skånes geografiska områden fanns representerade och skapade ett varmt och engagerat klimat tillsammans med HSB Skånes personal. Många nya föreningsrepresentanter fick i år glädjen att delta och detta är vi mycket glada för!

Temat för 2014 års konferens var, precis som hela detta år, mångfald och detta genomsyrade konferensens olika delar.

HSB Skånes ekonomichef Anna-Lena Norrman talade om Inyett; ett program som eliminerar felbetalningar samt om de nya redovisningsreglerna (K2 och K3). Skatteverkets Stig Svensson redogjorde för bluffakturor och hur man bäst skyddar sig mot dessa.

Schemapunkten ”Fastighetsskötarens år” var kanske den punkten som berörde publiken mest då tre fastighetsskötare (Fadi Ibrahim, Lena Yuceakin och Bo Moser) berättade för åhörarna vad det verkligen innebar att vara fastighetsskötare. Hur de dagligen får agera vänner, psykologer, goda lyssnare och trygga punkter för boende runt om i verksamheten. Hur jobbet blev som ett andra hem och hur viktigt det är att bry sig om sina medmänniskor.

Efter lunchen på fredagen höll HSB Skånes jurister Catrin Holmström och Carl Henrik Stenmarker i den stora juristdelen och det med råge. Ett mycket underhållande juridikskådespel fick deltagarna att kikna av skratt och samtidigt lära sig mer om hur ett gott styrelsearbete fungerar.

Dagen avslutades med middag och dans till Perikles.

Under lördagen besöktes konferensen av talaren Sara Lund (även ibland Claes Schmidt) och publiken svarade med öppen famn. Sara talade bland annat om transvestism, vad ordet normal betyder och vikten av att släppa in människor och se allas lika värde.

Saras egna ord om föreläsningen:
"Jag tycker det var riktigt kul att föreläsa för er. Det började lite misstänksamt, som det brukar göra när jag är hemlig, men sedan tog det ordentlig fart. Och väldigt kul med alla kommentarer efter föreläsningen. Väldigt kul men spontana applåder mitt i föreläsningen. Och slutet när alla ställde sig upp kändes ända ner i tårna. Det var en sådan lyckad kombination av föreläsning och publik som borde spelats in.”

Mer om konferensen kommer i årets sista nummer av medlemstidningen Hemma i HSB med utgivningsdag 26 november.

Vi på HSB Skåne vill tacka alla deltagare från botten av våra hjärtan – TACK för att ni gjorde denna konferensen till den mest magiska konferensen vi någonsin varit med om.