På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

HSB Skåne skapar jobb, utbildning och boende åt unga

09 december 2015 HSB Skåne ingår samarbete med Arbetsförmedlingen och erbjuder tio unga utbildning, jobb och bostad. Genom en yrkesintroduktionsanställning kommer adepterna att lära sig arbetet som fastighetsskötare - samtidigt som de får lön. HSB Skånes fastighet Påskalyckan, som nu genomgår en ombyggnad och är centralt belägen i Lund, kommer att inhysa alla tio adepterna.

Det är den rådande bostadsbristen i kombination med den svåra situationen för unga på arbetsmarknaden som fick HSB Skånes vd Ann Irebo att ta initiativet till att skapa ett projekt för unga. Genom ett yrkesintroduktionsavtal, en anställningsform framtagen av Arbetsförmedlingen, får unga chansen att arbeta som fastighetsskötare hos HSB Skåne samtidigt som de lär sig yrket. Anställningsformen innehåller både praktik och teori och varje adept får en egen handledare. Adepterna kommer förutom arbete och utbildning att få hyra var sitt boende i ett ungdoms- och studentboende mitt i Lund.

- Jag anser att varje företag borde ta sitt samhällsansvar och göra vad som är möjligt för att hjälpa unga in på arbetsmarknaden, säger Ann Irebo, vd på HSB Skåne. För vår del är det dessutom så att vi äger hyresfastigheter där vi ser att vi med fördel kan kombinera arbete, studier och gemensam bostad åt våra adepter.

Projektet, som går under namnet HSB Skåne Future, leds av Anna Karlsson. Anna har själv erfarenhet av hur HSB Skåne har hjälpt henne in på arbetsmarknaden, hon läser nämligen just nu sista året på Personalprogrammet i Jönköping.

- Efter min praktik på HSB Skåne i våras blev jag kontaktad om att få leda det här projektet. Naturligtvis tackade jag ja direkt, det är ett väldigt spännande projekt som ligger helt i linje med det jag utbildar mig inom, säger Anna, numera en del av HR-avdelningen på HSB Skåne.

HSB Skåne Future drar igång redan imorgon då fastighetsskötarna som kommer att vara handledare för adepterna påbörjar sin handledarutbildning. En informationsträff för intresserade av anställningen kommer att hållas hos Arbetsförmedlingen i Lund den 15:e februari och det går bra att skicka in sin ansökan till och med den 4:e mars 2016. Efter en praktik på två veckor under våren kommer de tio som till slut erbjuds yrkesintroduktionsanställningen att väljas ut. I augusti 2016 är det sedan dags att flytta in i Påskalyckan och påbörja yrkesintroduktionsanställningen.

Vad krävs för att söka en plats som adept i HSB Skåne Future?

Du ska bland annat:
- vara 19-24 år
- inte ha tidigare yrkeserfarenheter inom branschen för fastighetsskötsel
- inneha gymnasiebehörighet
- vara inskriven på Arbetsförmedlingen

Läs mer om HSB Skåne Future.

Frågor besvaras av Ann Irebo, vd HSB Skåne: ann.irebo@skane.hsb.se eller 046-210 84 60